Blogg

Sida 3

Tips för att sänka elkostnaderna

13 jul 2016

Elkostnaderna kan ofta tyckas vara en lite för stor del av husets driftkostnader. Vill man spara pengar – och samtidigt vara snäll mot miljön – finns det en hel del olika sätt att reducera sin energiförbrukning på. I den här texten kommer ett par tips:

Värmepump

En luftvärmepump är idag – och kommer troligtvis förbli ett långt tag framöver – nummer 1 när det kommer till att sänka sina energikostnader. Under de bästa av förhållanden (bland annat öppen planlösning och en uteluft som inte understiger 20 minus), kan en bra värmepump omvandla en kWh till 5 – 6 kWh. En värmepump är därför mer aktuellt för någon i t.ex. Stockholm eller Göteborg än i norra Sverige.

En luftvärmepump fungerar som ett kylskåp, fast tvärtom. Den processar kall uteluft och pumpar sedan in varm luft direkt i huset. Tänk på att utomhusdelen dock kan bullra en del – något framförallt stockholmarna och göteborgarna bör vara försiktiga med. Detta eftersom storstäderna är mer tätbefolkade och att grannar därmed kan störas.

Solenergi

Solenergi har kanske inte fått sitt absoluta genombrott ännu, men det tycks bara bli mer och mer populärt. Många nya alternativ dyker upp på marknaden och de tycks bara bli snyggare och snyggare. Idag finns det solpaneler med ett ganska exklusivt utseende som kan smycka ut huset – samtidigt som det är miljövänligt, energisnålt och ekonomiskt.

En fördel med solenergi är också att man kan sälja ett eventuellt elöverskott.

Tips: På Stockholm stads hemsida finns en så kallad solkarta som mäter potentialen för solenergi - Stockholm.se/stockholmssolkarta – fråga din kommun om liknande uppgifter om du går i tankarna om att skaffa solpaneler.

Vardagstips

Det är hur vi förbrukar elen i vardagen som ger oss den slutliga summan så småningom. Det finns därför en hel del grejer att tänka på, bland annat:

  • Skaffa lågenergilampor – På kort sikt är de dyrare, då priset per lampa är lite högre än i vanliga fall. På längre sikt sparar man dock en hel del pengar eftersom de både kräver mindre energi samt att de räcker längre. En nackdel med detta kan dock vara att de inte riktigt avger samma typ av varma ljus som de klassiska glödlamporna gör.
  • Hängtorka tvätten – Om du har tid – hängtorka tvätten istället för att använda torktumlaren. Tänk också på att alltid köra så fulla maskiner som möjligt för att spara på energin. Om du använder centrifug och torkskåp, se då till att använda den förstnämnda ofta så att torkskåpet inte behöver vara på så länge.
  • Rätt temperatur på kyl och frys – De rätta temperaturerna för en kyl och frys är 4 grader respektive 18 minusgrader. Ju lägre grader – desto högre energiförbrukning. En minskad grad ökar som regel energiförbrukningen med hela 5 procent. Se därför till att alltid ha rätt temperaturer på kylen och frysen. Tänk också på att en full frys drar mindre energi än en tom.

Bästa elektrikern för jourjobb i Stockholm är….

20 jun 2016

Det ska direkt sägas att något tydligt svar på rubriken på denna artikel inte kommer att ges. Orsaken är helt enkelt att man inte kan tydligt säga vilket tjänsteföretag som är bäst. Detta eftersom kunderna kan prioritera olika faktorer i val av elektriker. Men samtidigt finns det några saker man kan titta på lite extra. Att ha journummer uppskrivet till en bra elektriker i Stockholm är något som starkt rekommenderas. Detsamma gäller nummer till andra hantverksyrken. När vattnet sprutar, elen har försvunnit eller dörren inte går att stänga – då är det bra nå dessa jourföretag snabbt.

En sak att titta på i val av elektriker är vad de menar med jour. Det finns ett flertal elektriker i Stockholm som skriver ut på sin hemsida att de har ”jour”. Men något tydligt begrepp är detta inte. Det syns bara man jämför några av dessa företag. Ett företag har jour på helger. Med andra ord att de åker ut på akutjobb på helger om så behövs. I annat fall går det inte att få hjälp av företaget på helger.

En av Stockholms större elektrikerfirmor har valt att ha jour dygnet runt vilket självklart är en betydligt större fördel. De skriver även på sin hemsida att ”vi är i regel på plats inom 1 timme”. Inget som de garantera alltså men ett tydligt mål som de oftast når upp till.

Sen finns det de nischade elektrikerna som specialiserat sig just på jourarbete. Överlag är de dyrare men samtidigt finns en stor fördel att ha kontrakt med ett sådant företag. Detta eftersom de lovar att vara på plats inom en timme, eller annan tidsbegränsning. De kan även ta ansvar för att bevaka olika system och får därmed automatiskt larm om dessa inte fungerar som de ska. Därmed kan man lämna över en del driftssäkerheten till företaget. Dessa specialföretag finns däremot nästan enbart i storstadsregionerna (Stockholm, Malmö, Göteborg). På mindre orter finns helt enkelt underlag för elektriker med enbart fokus på snabba och specialsydda tjänster.

En annan faktor att ta hänsyn till är var i staden som företaget är beläget. Vill man ha snabb service (det är ju det som jour handlar om) kan det vara en stor fördel att söka upp en elektriker som är belägen i den del av Stockholm som man själv bor i. Att ta sig genom hela Stockholm klockan 16 på en eftermiddag är knappast något som sker fort. Har du elektrikern på andra sidan stan så kan det alltså ta en bra stund innan de har kommit fram.