Varför el ska anslutas av en elektriker

Måste man ha en utbildning för att arbeta som elektriker och var utbildar man sig i så fall? Vad gör en elektriker och finns det olika sorters elektriker? Dessa och fler frågor besvaras här.

Om man köpt en taklampa i en lampaffär så händer det att man behöver göra en anslutning mellan lampans sladd och sladden i taket. Det som sitter mellan sladdarna ser ut som, och kallas även för, en sockerbit. Den anslutningen får man göra själv utan att ha någon kunskap eller utbildning. Och då har man även fått en liten inblick i vad en elektriker gör. Men däremot är det också endast på den nivån som man utan utbildning får arbeta med elektricitet. I hemmen brukar elektriciteten ha en spänning på 220 Volt, vilket normalt inte är livsfarligt. Men för små barn eller personer med dåligt hjärta, så kan det vara extremt skadligt och även dödande. Och det är i vilket fall ingen skön känsla att få en stöt i den spänningen. Skadad eller feldragen el är också en av de stora orsakerna till eldsvådor. Så därför är det oerhört viktigt att el alltid dras av en auktoriserad elektriker.

Att jobba med el

Eftersom elektriker är ett yrke där man måste vara auktoriserad, så kräver det en utbildning. Det finns ett flertal olika utbildningar man kan gå, exempelvis finns det en treårig gymnasielinje, men även utbildning på yrkeshögskolor och på distans. Yrket elektriker är också delat på lågspänning och högspänning, där den ena inte får arbeta med det andra. Åtminstone får inte en elektriker som är utbildad på lågspänning arbeta med högspänning. Det finns även en tredje som arbetar inom industri, men det är egentligen en elektriker som arbetar med både lågspänning och högspänning, och även en del med maskiner av olika slag.

Hur man jobbar

När man arbetar som elektriker så innebär det först och främst att man hanterar väldigt många meter kabel. För att få elen från en strömkälla till ett uttag eller ansluten maskin, lampa eller annat, så krävs det att elen forslas genom en kabel. För lågspänning är det smala kablar, ofta vita, men för högspänning är det tjockare kablar med ibland flera olika kablar inuti. Man behöver något som kapar kabeln och som fäster den i ändarna, samt oftast en skruvmejsel för fästningen. Det är alltså inte så många olika verktyg och material som elektrikern använder.

22 Jun 2020