Koppla dimmer

Så här kan du koppla en dimmer

En dimmer har stora fördelar om man jämför med ett vanligt vägguttag. Du kan själv styra styrkan, du  kan på egen hand påverka hur ljust- eller mörkt du vill ha det och du kan dessutom på köpet få en lägre elräkning,. Viktigt att tillägga här är dock följande: har du ett vanligt vägguttag och vill ersätta detta med en dimmer så är detta något som måste göras av en behörig elektriker. Du får under inga omständigheter själv och på egen hand ge dig i kast med detta då du dels riskerar att skada dig allvarligt och då du dels också riskerar att se ditt hus brinna ned till grunden.

Däremot – och detta ska vi titta lite närmare på här; så får du byta en befintligt dimmer mot en ny på egen hand och vi tänkte visa hur detta går till. Vi gör detta steg för steg och enligt följande:

 • Slå av strömmen. Viktigt, som alltid.
 • Lossa strömbrytarens täcklock
 • Skruva loss den gamla strömbrytaren från dosan
 • Du kommer att se dels fas och dels tändtråd, lossa skruvarna och kom ihåg ordningen.
 • Ta dimmern du ska installera och börja med att dra ratten rakt ut och skruva därefter loss muttern som sitter runt centrumaxeln.
 • Fyra anslutningsskruvar finns: två med L och en B samt en med en sinuskurva på. Anslut svart ledare på L och den bruna där sinuskurvan finns.
 • Skut in kablarna försiktigt
 • Sätt in dimmern och skruva fast
 • Se till att den sitter rakt
 • Sätt dit täcklocket och lås fast med centrummuttern.
 • Tryck fast ratten och gör en funktionskontroll
 • Slå på strömmen
 • Nu ska din nya dimmer vara inkopplad

koppla ihop dimmer

Märk väl här: Det skiljer sig mellan olika dimmers också och det här exemplet utgick från en vanlig glödlampa. Exempelvis halogenlampor kräver särskilda dimrar och på lysrör så fungerar det inte över huvudtaget. Men; oavsett så kommer du att uppleva en helt annan komfort i ditt hem om du väljer en dimmer snarare än ett vanlig vägguttag. Vi upprepar det vi inledde med dock: kontakta en elektriker om det gäller ett byte från vägguttag/dimmer.