Byta eluttag

Behöver du hjälp av en elektriker? Vi kan rekommendera dessa firmor i olika städer runt om i landet:

Elvisionen i Stockholm
Martinez El i Göteborg
Åslunds El i Uppsala
LANI Eltjänst i Helsingborg

Inga problem att byta eluttag

Ett eluttag sitter ofta lite konstigt till i förhållande till hur man agerar i vardagen. Kort sagt; det kan vara lätt att stöta till det, det kan vara väldigt enkelt att skjuta något tungt föremål på det och exempelvis dammsugaren och ett plötsligt ryck med denna ligger bakom många trasiga vägguttag. Något som innebär att man måste byta det trasiga mot ett nytt: Här ska vi även tillägga att ett vägguttag sällan åldras med värdighet. Tvärtom; de blir gula, de blir trista och de blir väldigt smutsiga – detaljer som påskyndar det byte vi ovan nämnde och detta sett till hur mycket vackrare ett rum blir av nya uttag.

Dock och innan vi visar hur du byter ett eluttag: kom ihåg att kolla att du verkligen får göra det. Vi ska ge ett exempel från ett jordat uttag och handlar det om ett ojordat sådant så ska alltid en behörig elektriker utföra arbetet. Då det gäller elektricitet och hantering av sådan så kan man inte vara nog försiktig och saknar man erfarenhet och nödvändig vana så bör man överväga professionell hjälp även om man de facto får utföra uppdraget i fråga.

Man riskerar lite för mycket om man saknar kunskap och rutin; de flesta bränder kommer av så kallad ful-el och där privatpersoner på egen hand dragit- och hanterat el. Nog om det. Så här kan du byta ett jordat eluttag:

 • Slå av strömmen
 • Skruva av locket från det gamla uttaget och lossa det från dosan
 • Losa klorna och skruvarna i fästringen
 • Lossa trådarna som sitter i fasen och jordkabeln. Den senare är gulgrön.
 • Tvinna trådarna motsols innan du monterar det nya uttaget
 • Koppla isär den nya dosan. L står för fasen och N står för nollan.
 • Anslut ledarna och var noggrann med att sätta den gulgröna på rätt plats. Den svarta ledaren ska på L och den blå ska sitta på N.
 • Dra åt skruvarna hårt. Vrid några varv så att de inte är i vägen för klorna.
 • Fäst i väggen; med fästskruvarna i fästringen och med klorna.
 • Skruva fast locket – var noga med att jordningsbleck och jordningsstift passar ihop.
 • Slå på strömmen och testa.
 • Klart!

stoppa i sladd i eluttag