Dra el själv

Är det möjligt att dra el själv?

Få saker lämnar så pass många frågetecken som elektricitet och få saker är också så pass dåligt behandlade. Med det senare menar vi att folk i gemen har för lite respekt, för lite kunskap och för lite förståelse för hur farligt det egentligen är att hålla på med el och att man i för stor utsträckning dels riskerar sina egan liv och dels också bryter mot lagen. För; att dra el själv är något som man i de flesta fall inte får göra utan där en behörig elektriker måste vara den som sköter uppgiften i fråga. Av skäl som egentligen inte borde behöva förklaras, men som vi ändå ger oss på – enlig följande:

 • El kan döda dig. Kort och koncist; hanterar man elektricitet felaktigt och får en stöt – ja, då kan det också innebära döden.
 • Du riskerar en brand. De flesta bränder i Sverige har sitt ursprung i så kallad ful-el. El som alltså dragits av privatpersoner och som visar sig vara felaktigt dragen; något som leder till överhettning och varpå en brand uppstår. Kollar man hos försäkringsbolag så pekar de flesta av deras brandutredningar på att det är elen som är boven i dramat.

Sladdar

Kort och gott: ha respekt för el. Se till att inte göra det du inte får och se till att läsa på ordentligt om du ska göra något som du de facto inte behöver en behörig elektriker för. Även om du får göra en sak som har med elektricitet att göra så kan det sluta med en ordentlig kyss. En stöt som är allt annat än angenäm.

För; det finns saker som du får göra i ditt hem och vi räknar upp några av dessa saker nedan:

 • Byta propp. Dock: om du byter och den nya proppen även den går sönder – då bör du kontakta en elinstallatör för vidare hjälp. Och: Laga aldrig en trasig säkring – släng den.
 • Byta glödlampa. Med vissa förbehåll här; se till att byta till en lampa som inte har högre effekt än vad som finns angivet på armaturen där den ska sitta. Står det max 40 W – ja, då ska du inte sätta dit en lampa med 60 W.
 • Montering av skarvsladd. Sätter du ihop en skarvsladd som ska sitta i ett jordat uttag – ja, då måste också alla delar vara i jordat utförande. Viktigt: se till att alltid skyddsledaren – den gul-gröna sladden – sitter fast och att den sitter på rätt ställe. Den får aldrig sättas i något annat än där symbolen för jordning finns.
 • Reparera skarv- och apparatsladdar. Du får kapa den trasiga delen och ersätta den med samma material. Du får inte laga en sladd om exempelvis isoleringen gått av eller lossnat. Stickproppar på exempelvis lampor ska du lämna in till en fackman för ombyggnad.
 • Byta fast installerade strömbrytare och vägguttag – under förutsättning att dessa inte är över 16 ampere. Här gäller försiktighet! Bryt strömmen genom att koppla ur proppen eller än bättre; slå av huvudströmmen. Först då det är spänningslöst så kan du påbörja jobbet.
 • Utbyte av ljusarmaturer i torra utrymmen i din bostad. I områden där det inte finns någon risk för brand så får du byta ut fast ansluten ljusarmatur. Dock; du måste ha kunskap om det och om inte samt i andra områden – kontakta en behörig elektriker.

Det här får du INTE göra:

 • Utförande av fasta installationer.
 • Installera golvvärme. Ett extremt vanligt misstag i våra svenska hem. Det spelar ingen roll hur utförliga beskrivningar som finns – du måste ta hjälp av en elektriker.
 • Byta ett ojordat vägguttag mot ett jordat sådant.
 • Lägg en kabel i mark utomhus.

Vid dessa punkter så måste du – utan undantag – anlita en elinstallatör och låta denne genomföra jobbet i fråga. Rent generellt dock så kan inte nog poängtera att du måste vara försiktig även om du står inför att ordna med något som du de facto får göra.

Behöver du hjälp av en elektriker? Vi kan rekommendera dessa firmor i olika städer runt om i landet:

Elvisionen i Stockholm
Martinez El i Göteborg
Åslunds El i Uppsala
LANI Eltjänst i Helsingborg