Gör en elbesiktning av huset!

Den som bor i ett äldre hus, bör alltid se över sin elektricitet och elsystem som man har. Risken är nämligen stor att man har ett äldre elsystem som inte är särskilt säkert. Då kan man behöa byta ut hela elsystemet och dra om elledningarna. Även om det skulle innebära ett omfattande arbete, är det bättre än att riskera en brand i sitt eget hem.

En utbildad elektriker kan säkerställa att inte huset riskerar el som kortsluter sig. Det viktigaste i ett äldre hus är att installera in en ny jordfelsbrytare. Det som en jordfelsbrytare gör är att säkerställa så att elen inte kortsluter sig så att det börjar brinna, utan ser i stället till att en kortslutning går in i en jordfelsbrytare.

Man bör byta ut uttag och strömbrytare

En annan viktig sak i ett äldre hus med gammalt elsystem är att byta ut eluttagen mot nyare sådan och att ersätta gamla strömbrytare mot nyare sådana. Men innan man vet vilket som är viktigast att göra i ett äldre hus, så bör en utbildad och erfaren elektriker göra en besiktning av elen i huset. Då får hon, eller han en uppfattning om hur elen står till i huset och vad som kan innebära en risk för bränder eller skador för hus och boende. Skulle det då visa sig att det finns påtagliga risker med det gamla elsystemet så kanske man behöver installera jordfelsbrytare och jorda alla strömbrytare alla vägguttag i alla rum. Men till en början kan man gott och väl göra en elbesiktning så får man sm husägare ett ungefärligt pris på vad allt arbete sedan kan kosta.

Spara pengar på att köpa allt själv

När det sedan är dags att jorda alla uttag och strömbrytare så kan man faktiskt köpa in alla strömbrytare och uttag själv (med barnskydd) så går hela arbetet snabbare när man sedan anlitar en elektriker som ska byta ut alla gamla uttag och strömbrytare. Det kan definitivt korta ner arbetstiden, och så har du kontrollen över hur kostnaderna för alla uttag och strömbrytare kostar. Man kan spara in både tid och kostnader på detta sätt, om man vill och tycker det är viktigt. Alla uttag bör definitivt jordas. Om inte, så riskerar man bränder när till exempel åskan går. Men man kan inte bara installera jordade uttag i ett rum. Hela elledningen måste jordas, inte bara uttaget. Det bör en elektriker känna till som ska göra jobbet. Läs mer om elektriker i Malmö: elektrikermalmö.biz.

19 Jan 2020