Vet mer om solceller!

Funderar du på att installera solceller på ditt villatak? Det är en mycket bra idé. Så bra att regereingen har avsatt en budget som ger enskilda solcellsanvändare ett bidrag på 20 procent av inköpet.

När du skaffar solceller till villataket, börjar de genast att producera el till din villa. Skaffar du samtidigt luft- eller vattenvärmepump, får du en uppvärmd villa direkt. Du kan sänka dina elkostnader med mellan 7-9 procent direkt. Med ett skuggfritt tak med en lutning på mellan 30-50 procent kan man få mellan 800-1.000 kWh/år för varje installerad kolowatt. En anläggning kan ge mellan 4.000-5.000 kh/år.

PPAM erbjuder solceller

Sälj överloppsel

När solen lyser på taket och du får mycket el med dina solceller kan du enkelt sälja elen som du inte använder eller behöver. Det görs automatiskt med rätt installation av solkraftverk. På vintern, om du inte får tillräckligt med el, köper du tillbaka överloppet. Skaffa du dessutom rätt leverantör av solceller kan du få all service och underhåll som du kan behöva till solkraftsverket. På så sätt slipper du oroa dig för skador eller eventuella avbrott. När det är sags att byta ut solcellerna, får du besked om det. Samma leverantör kommer då ut och gör det åt dig.

Investering i egna huset

Genom att installera solceller på ditt villatak, och installation av ditt egna solkraftsverk ser du till att investera i din egen villa. En villa som producerar sin egen el är mycket attraktivt på bostadsmarknaden. Räkna med att få tillbaka investeringen både med tiden då du sänker alla uppvärmningskostnader med solcellerna, eller genom att sälja villan med solceller på villataket.

Du gör alla en tjänst

Det är dessutom inte bara du som vinner på att installera ditt eget solkratsverk. Även miljön och alla andra vinner på det, genom att det blir allt fler som väljer en ren energikälla. Sol, vatten och vind är de enda förnyelsebara energikällor som inte smutsar ned atmosfären och släpper ut en massa koldioxid som inte har någonstans att ta vägen. Dina barn och barnbarn kommer att tacka dig för att du är med och ser till att utvecklingen går åt rätt håll. Det är inte bara plånboken som blir tjockare, miljön förbättras, luften blir renare och du är med på rätt tåg mot en bättre värld för alla. Att inte utnyttja den energi som solen förser oss med helt "gratis" är bara dumt. Var inte dum. Investera i egna solceller. Läs mer på denna sida.

29 Sep 2019