Bör man elbesiktiga sitt hus?

Alla borde egentligen göra en elbesiktning i sitt eget hem. Detta oavsett om det är ett nybyggt hus, eller om det är ett äldre hus som man bor i. Särskilt viktigt är detta om man har bosatt sig i ett äldre hus. De kan ofta ha äldre elsystem, och när man sedan ska uppdatera elen, kanske man aldrig tar reda på vilka gamla elledningar som man har i bostaden, eller hur de egna propparna fungerar. Man är mest van vid att elen kommer hur man än gör.

Det är en elektrikers arbetsuppgift att komma till den bostad där man bor och utföra den elbesiktning som kanske behövs. En elektriker är den som kan åtgärda de system som kanske är uråldriga och som inte ska vara kvar där. Elen brukar mest vara något som många tar för givet och menar bara ska fungera som de är. När det inte gör det, blir vi mest förvånade och vet inte hur vi ska åtgärda det. Då är det bättre att förebygga eventuella problem och göra en elbesiktning innan problemen dyker upp.

Har du ett äldre proppskåp?

Särskilt viktigt är det att göra en elbesiktning ifall man har ett älder proppskåp. Jordningar och säkringar har utvecklats mycket under de senaste åren. Risken är därför stor, om man bor i ett äldre hus, att jordning och proppar är gamla, byggt med ett äldre system. Blir elen sedan belastat, kan det ske ovälkomna olyckor. Då bör en utbildad och certifierad elektriker titta på det elsystemet som man har i sin bostad, och byta ut det mot ett nytt, och uppdatera säkerheten i ens bostad. Det är mycket viktigt att detta görs. Elen är en stark kraft som inte ska ignoreras eller skjutas upp. Allt sådant bör åtgärdas så snart som möjligt.

Varför inte bli din egen elproducent?

Du vet väl om att alla numera kan bli sin egen elproducent? Och varför inte ta chansen när den ges? Ser man till att installera solpaneler på sitt villatak, kan man till sist få gratis el. Och producerar man mer el, till exempel på somrarna när det är så ljust, så kan man alltid sälja den till sina grannar, och på liknande sätt kan man köpa tillbaka el när det inte är lika ljust ute och elproduktionen minskar under vinterhalvåret. Men i och med att installera egna solpaneler gör man sig mindre beroende av annan elförsörjning. Många solpanelsleverantörer ger dessutom service på panelerna när man köper dem.

3 May 2020