Blogg

Sida 2

Vet mer om solceller!

29 sep 2019

Funderar du på att installera solceller på ditt villatak? Det är en mycket bra idé. Så bra att regereingen har avsatt en budget som ger enskilda solcellsanvändare ett bidrag på 20 procent av inköpet.

När du skaffar solceller till villataket, börjar de genast att producera el till din villa. Skaffar du samtidigt luft- eller vattenvärmepump, får du en uppvärmd villa direkt. Du kan sänka dina elkostnader med mellan 7-9 procent direkt. Med ett skuggfritt tak med en lutning på mellan 30-50 procent kan man få mellan 800-1.000 kWh/år för varje installerad kolowatt. En anläggning kan ge mellan 4.000-5.000 kh/år.

PPAM erbjuder solceller

Sälj överloppsel

När solen lyser på taket och du får mycket el med dina solceller kan du enkelt sälja elen som du inte använder eller behöver. Det görs automatiskt med rätt installation av solkraftverk. På vintern, om du inte får tillräckligt med el, köper du tillbaka överloppet. Skaffa du dessutom rätt leverantör av solceller kan du få all service och underhåll som du kan behöva till solkraftsverket. På så sätt slipper du oroa dig för skador eller eventuella avbrott. När det är sags att byta ut solcellerna, får du besked om det. Samma leverantör kommer då ut och gör det åt dig.

Investering i egna huset

Genom att installera solceller på ditt villatak, och installation av ditt egna solkraftsverk ser du till att investera i din egen villa. En villa som producerar sin egen el är mycket attraktivt på bostadsmarknaden. Räkna med att få tillbaka investeringen både med tiden då du sänker alla uppvärmningskostnader med solcellerna, eller genom att sälja villan med solceller på villataket.

Du gör alla en tjänst

Det är dessutom inte bara du som vinner på att installera ditt eget solkratsverk. Även miljön och alla andra vinner på det, genom att det blir allt fler som väljer en ren energikälla. Sol, vatten och vind är de enda förnyelsebara energikällor som inte smutsar ned atmosfären och släpper ut en massa koldioxid som inte har någonstans att ta vägen. Dina barn och barnbarn kommer att tacka dig för att du är med och ser till att utvecklingen går åt rätt håll. Det är inte bara plånboken som blir tjockare, miljön förbättras, luften blir renare och du är med på rätt tåg mot en bättre värld för alla. Att inte utnyttja den energi som solen förser oss med helt "gratis" är bara dumt. Var inte dum. Investera i egna solceller. Läs mer på denna sida.

När du har kablar över

9 aug 2019

Drar man kablar, elledningar och andra ledningar, blir man ofta tvungen att riva ut det gamla som har funnits där. Det är ofta ett ganska drygt arbete att göra sig av med det efteråt. Hur gör du? Åker du med det till sopberget och fyller på det, eller åker du med det ill skroten, återvinningen eller vad brukar du göra med det? Varför inte se till att få betalt för kablarna som du ändå ska slänga? Om du åker till en särskild kabelskrot får du betalt för det som du vill bli av med. Det, för att alla som får över kabelskrot ska bry sig om att åka med kablarna till rätt ställe där man tar till vara det som går att ta till vara bland kablarna.

Därför lönar sig kabelskrot

Som du ju vet innehåller kablarna många värdefulla metaller, sådana metaller som vi behöver för att kunna bygga nya kablar, nytt byggmaterial och annat som vi behöver. Att endast slänga kablarna bland annat skräp gör att ingen tar till vara det som är värdefullt i bablarna, metaller, gummi och plaster som faktiskt går att återvinna och använda på nytt. Så i stället för att allt går förlorat i en vanlig skräphög, så kan ngåon som förstår sig på det värdefulla i kablarna ta till vara det som går att ta tillvara. På så sätt gör du både dig själv, vår planet och alla som lever av den, en tjänst. Dessutom får du betalt för värdefulla metaller i kablarna.

Kablarna innehåller metaller

Det som är värdefullt i kablarna är bland annat sådana metaller som är ledande och strömförande, såsom koppar, silver och andra liknande metaller som är bra på leda kraft, energi och värme. Över huvudtaget börjar tillgången på metaller sina, så att ta till vara på metallerna, bland annat gör att vi inte behöver fortsätta roffa åt oss av det som planeten kan tillföra oss. Det är dags att återanvända det som redan finns och återvinna metallerna. Att göra så gör dig till en mijöhjälte. Som tur finns det företag som arbetar på detta sätt: att hitta ett sätt att som företag kunna göra planeten och alla oss själva en tjänst genom att elektriker och hantverkare kan ta till vara skrot och omvandla det till något användbart och sluta bara slänga skrot och skräp på skräpberget. Vi ser också att allt fler inser det som vi alla måste inse; vi måste leva på nytt sätt som är hållbart för oss alla. Om detta och om kabelskrot som du kan ta tillvara i Stockholm kan du läsa på: https://www.kopparskrotstockholm.se.

Behöver du jourelektriker i Stockholm?

14 maj 2019

Ibland händer det som helst inte ska hända. Och det är märkligt detta när det händer, precis när man helst av allt vill att allt ska fungera, då går elen. Vi har ju gjort oss så beroende av elen. I princip kan vi inte göra något utan el. Vi behöver den för att laga mat, för att kunna se något så länge det är mörkt ute. Vi behöver el för att kunna spola på toaletten, för att värma oss, för att ventilerna ska fungera, för att öppna dörrar för hissen och så vidare. Många har inget jobb att gå till om elen försvinner, då många kontor har allt sitt arbete i sina datorer. Vi kan ju inte ens ringa telefonsamtal längre utan el. Därför behöver vi elektriker mer än någonsin. Och kanske helst en jourelektriker i Stockholm?

Du får enkelt veta priset i förväg

Du vet väl om att du inte behöver råka ut för obehagligt höga priser om du beställer en jourelektriker? Många har råkat ut för obehagliga överraskningar när de har beställt en jourelektriker. Är man i nöd och behöver en elektriker snabbt innan allt pajar ihop där hemma utan el, kanske det inte är kostnaderna för den akuta hjälpen som man tänker på i första hand. Men det finns elektriker som tänker även på den biten, också när man erbjuder jour på elektriska tjänster. De har en hemsida som man enkelt kan beställa alla slags olika eltjänster på, och när man beställer tjänsterna på nätet, får man se priset för tjänsterna direkt när man beställer dem så att man är beredd på den kostnaden.

Du får jour när det väl behövs

Det kan vara bra att ta reda på vilken elektriker som finns att tillgå när det väl är dags för en akut elektriker. Om du inte känner till någon sådan elektriker som kan ge jourtjänster, kan det vara en bra att googla "jourelektriker Stockholm" så att du får några kontaktuppgifter till några elektriker som erbjuder de slags tjänster. Då är det bara att ta kontakt och kontrollera deras priser, kanske be om offert och referenser. Då är det viktigt att kontrollera upp referenserna, så att du får tag i en elektriker som ger bra service. Referenserna säger ju en del om hur elektrikerna bemöter sina kunder. Och visst är det väl så att man hellre vill ha ett bra bemötande, även av en elektriker, eller hur?

Dra om el vid tillbyggnad

9 mar 2019

När man ska bygga till på huset är det mycket att tänka på. Tillbyggnaden ska både vara praktisk och estetiskt tilltalande. Det senare kräver att tillbyggnaden harmonierar och stämmer överens med resten av huset, något som inte alltid är lätt att få till, särskilt inte om huset är gammalt. Det är lätt att tillbyggnader ser klumpiga och malplacerade ut, och bor man i Stockholm är det ganska vanligt att man ser denna typ av feldimensionerade tillbyggnader, eller tillbyggnader som byggts i fel stil mot huset.

När man planerar en tillbyggnad är det lätt att man bara tittar på hur slutresultatet kommer att se ut och att man glömmer de invändiga detaljerna. Systemen för el och VVS måste ju också följa med ut i tillbyggnaden. Det är inte alltid en lätt uppgift, så därför är det viktigt att man väljer en byggfirma som har kompetens även inom dessa områden.

Dra aldrig om fasta installationer själv

Vad gäller el så är det lag på att man inte får utföra fasta installationer själv. Ett elsystem ska dimensioneras efter hur mycket det kommer att användas, och det är viktigt att det görs på ett säkert sätt redan från början, annars blir elen en säkerhetsrisk. Felaktigt dragen el är den vanligaste orsaken till dödsfall i svenska hem år efter år, och det beror på att människor utan elektrikerutbildning ger sig på att utföra fasta installationer.

Se över elen i hela huset

När elen dras m kan man även passa på att förbättra ellösningarna i resten av huset, till exempel att sätta in fler uttag, byta ut strömbrytare mot dimmers, sätta in jordfelsbrytare och mycket annat. Kanske är elsystemet gammalt och skulle må bra av bytas ut helt, mot nya jordade ledningar. I så fall är en tillbyggnad ett utmärkt tillfälle att få säker el i hela huset eftersom elektrikern kan dra om ledningarna medan det pågår mycket annan byggverksamhet i huset.

Anlita byggfirma med egen elektriker

Att ta in en separat elektriker för att fixa elen vid en tillbyggnad är onödigt. Bättre då att välja en byggfirma som har en elektriker anställd. I Stockholm finns många byggfirmor som utför alla moment vid en tillbyggnad, så kallad totalentreprenad. Det innebär att de även har en elektriker anställd, som kan utföra elarbetens på ett säkert och lagligt sätt. Dessutom har de vanligen VVS-installatörer, golvläggare och så klart snickare och målare under samma tak. Om du gör en sökning på Byggfirma Stockholm Totalentreprenad får du upp många exempel på bra byggfirmor som kan hjälpa dig med tillbyggnaden.

Läs mer: https://www.byggfirmastockholm.biz.

Att inte dra el själv

12 feb 2019

Har vi tappat respekten för elen? Det kan man fråga sig, med tanke på de olyckor som ändå sker i samband med felaktig hantering av el. För några år sedan, närmare bestämt 2016 gjorde Elsäkerhetsverket som visade att elolyckor och tillbud hade ökat ,ed 20 procent och man drog slutsatsen att elektrikerna har vissa brister i säkerheten kring elhanteringen:

– Framför allt handlar bristerna om att man inte rapporterar in olyckor och tillbud. Främst att det inte rapporteras skriftligt, men inte heller alltid muntligt till arbetsledaren, sade Lisa Rådman, vid Universitetssjukhuset i Örebro till tidningen Elinstallatören. Det var endast en fjärdedel av olyckorna som rapporteraades till arbetsledare eller arbetsgivare, och som lede till ett sjukhusbesök eller besök till akuten. 

Vad är det då som kan hända den som utsätts för elskador? Vill det sig illa så att man skadas ganska allvarligt av en elolycka kan de tunnaste nervtrådanra i det perifera nervsystemet skadas. Det kan leda till att man kan få svårt med finmotoriken i fingrarna. Faktum är att det är en del skador som man faktiskt kan råka ut för om man inte är försiktig.

Elstötar kan rubba hjärtat

Får man ritkigt kraftiga elstötar kan det faktikst rubba hjärtats regelbundnda slag. Det kan liknas vid de elstötar som man faktiskt anvädner inom sjukvården och som ger läkarna och sjukvårdspersonalen möjlighet att sätta igång hjärtat igen men med en mer regelbubnden hjärtrytm. Finns det då ingen läkare på plats om en person får just hjärtslagsrubbningar, kan man lida men av en sådan skada.

El kan ge brännskador

Man kan även få brännskador av el, men det brukar oftast ske när om man får stöm genom kroppen, med brännskador i kroppen som resultat. Andra som har fått mindre ström gneom kroppen har beskrivit det som om de har fått ett riktigt slag i magen. Det är alltså även så att utbildad personal kan råka ut för elolyckor, även om man tänker att de ska arbeta på säkra sätt som inte utsätter dem för elen skdaliga verkningar.

Man bör aldrig hantera el själv

Så även om utbildad personal kan råka ut för elolyckor, kan ju alla de som inte är utbildade inom el, råka ännu värre ut för elolyckor om man inte vet hur man bör göra. Av den anledningen bör man alltid rådfråga en utbildad elektriker så snart man ska göra något med elen själv. Och aldrig chansa för att man vet aldrig vad som kan råka hända. Och man bör aldrig ha livet eller kroppen som insats. Här kan du komma i kontakt med en lokal elektriker i Åkersberga, utanför Stockholm: https://www.elektrikeråkersberga.se.

När måste man anlita en elektriker?

29 dec 2018

En bra princip att tänka på när det kommer till att ringa en elektriker som ska komma hem till dig och dra elledningar är att det måste vara en professionell elektriker som kommer och drar all el som går genom väggarna. Är det bara en förlängningssladd från ett uttag till en elapparat i din bostad, är det en sladd som du kan ordna med själv. Är det så att du vill dra en elsladd ut för att du vill ha utebelsyning, är det bästa att du ringer en elektriker som gör ett uttag på utsidan av ditt hus. Då kan du enkelt koppla din utebelysning till uttaget utomhus.

Se till så att ingen annan kan utnyttja din el

Det enda som du bör se upp med är att inte någon annan använder ditt uttag som du har åtkomligt på fasaden av ditt hus. Du borde skaffa ett litet elskåp så att du kan låsa in uttaget och låsa om med en nyckel. Om du ringer efter en elektriker, till exempel i Bromma, eller var du bor, passa på att få råd och tips om elektriciteten av henne, eller honom. De kan mäta dina apparater och råda dig om hur du kan använda elen i ditt hus hus mer effektivt. De kan hjälpa konsumenter och kunder att använda elen mer effektivt och på smarta sätt utnyttja så lite el som det bara är möjligt.

Bli din egen elproducent till din villa

Det kan finnas dolda system i ditt hus som drar mycekt el. Det kan finnas hushållsmaskiner som drar mycket el som du inte känner till. Och om du märker att du har en mycket stor elförbrukning kan det vara bra att se till och bli sin egen elproducent. Varför inte utnyttja villataket och bygga solpaneler som kan förse ditt hushåll med din egen el? Då ser du till att utnyttja en energikälla som inte tar slut och som är förnybar.

Anlita en elektriker som arbetar nära din bostad

Till det behöver du en professionellt elektriker som kan montera fast sådana på ditt villatak, sedan bör hon, eller han installera en transformator som omvandlar solenergin till elektricitet. Då kan du fritt använda den el som dina solceller omvandlar till el. Blir det över kan du alltid sälja en del till ditt lokala elnät. Det gör gott för det egna samvetet att veta att du inte använder mer el än vad du själv kan producera. Du behöver inte vara orolig för att naturresurserna ska ta slut. Här kan du läsa mer om elektriker i Bromma.

Stort intresse för elbilar i Nacka

12 dec 2018

När Nacka kommelbil, elektrikerun hade ett seminarie kring hur man kan ladda sitt eget elfordon, i början av 2018, drog tillställningen fullt hus. Intresset var mycket stort från befolkningen i Nacka kring hur man ska kunna använda dessa starkt framväxande elfordon.

Eftersom både bostadsrättsföreningar och hyresvärdar i Nacka börjat få upp ögonen för elbilar och andra elfordon har många frågor dykt upp kring laddning av dessa. Vilka lagar gäller nationellt? Hur kan kommunen hjälpa till med växling till miljömässiga alternativ och vad får man själv installera? Måste man ha hjälp av en elektriker eller inte vid installation av laddstationer? Frågorna är många och en stor del av dessa kunde man få svar på under de seminarier som genomfördes.

Seminarier som genomförs av Energi- och Klimatrådgivningen och som finansierats av statliga Klimatklivet. Det är även från Klimatklivet som man kan ansöka om bidrag när en laddplats ska köpas in samt när en elektriker ska installera dessa.

Många besökte seminariet

Totalt var det ungefär 100 personer från Nacka som besökte Nordic Choice Hotell där informationen genomfördes. Av dessa var de flesta från bostadsrättsföreningar.

Tre ämnen togs upp vilka var ”Aktuella trender”, ”Steg för steg för att börja med elbil” samt ”Att söka investeringsstöd”.

Stort intresse från bostadsrättsföreningar

I samband med seminariet hade flera återförsäljare av laddstationer fått möjligheten att visa sina produkter. En av dessa försäljaren berättade för Nacka.se att efterfrågan är enorm. Detta med ungefär 20 förfrågningar från bostadsrättsföreningar varje dag.

Egen installation – Kräver certifierad elektriker

Nästan alla privatpersoner som planerade att köpa elbil var av åsikten att bilen måste kunna laddas vid hemmet eller ialalfall mycket nära hemmet. Det anses helt enkelt vara för krångligt att köra bilen till en ”mack” för att ladda den. Eftersom laddning eftersöks att utföras i hemmet har även en rad produkter tagits fram för detta ändamål.

Både bostadsrättsföreningar och hyresvärdar har utifrån detta försökt hitta passande lösningar. Hur ska man kunna möta upp behovet av laddstationer och hur många stationer behöver finnas? Ska alla få en egen laddstation? Är det ens möjligt beroende på elförsäljning och plats?

Ska en laddstation installeras vid småhus måste en certifierad elektriker utföra jobbet. De gör installation och kontroll av detta varpå bidrag kan sökas via Naturvårdsverket. Elektrikernacka.com är en behörig och kompetent firma som kan utföra denna typ av arbeten.

Svåra tolkningar i regelverket

När det kommer till samfälligheter blir det något mer komplicerat. Här är man styrd utifrån vad som anges i anläggningsbeslutet. Man får därmed inte tillhandahålla andra tjänster än vad som framgår där. Många har äldre beslut där självklart inte laddningsstationer nämns. Det har skapat en tolkningsfråga där vissa samfälligheter anser att laddstation kan installeras, av elektriker, medan andra anser att de inte kan ha detta utifrån gällande avtal.

Därför är solpaneler bra för dig

9 dec 2018

Alla som är villaägare borde absolut låta installera solpaneler på sitt villatak. Att inte se till att man blir en elproducent av en förnybar energikälla borde vara straffbart. Vår miljö håller på att förändras på ett högst påtagligt sätt. Vi ser större översvämningar, fler stormar, öken som brer ut sig. Vi ser större jordbävningar, och väldigt stora skogsbränder. Framför allt skogsbränder är mycket farliga då de hotar att sprida sig och förstöra skogarna på alla dessa håll i världen. De brandmän som arbetar med skogsbränderna berättar om att de inte har sett något liknande någonsin i sina loiv. År av torka har gjort att bränderna sprider sig på ett explosionsartat sätt.

Vi kommer att få förändrad matproduktion

Risken för torka kan göra att det blir nästintill omöjligt att kunna skörda någon mat. Det påverkar hela livsmedelsindustrin, vi som har producerat mat i överflöd – ska det överflödet nu upphöra för att vi människor har förstört den planet som vi bor på? Farhågorna är många, och alltfler inser att man behöver dra sitt strå till stacken för att vända på hela skutan. Så som människan hittills har levat, underminerar jordens resurser. Allt fler inser att vi måste leva på annat sätt. 

Vi måste använda förnybar energi

Att börja med att producera den el som vi behöver är ett sätt. Att endast använda oss av förnybar energi är rätt väg. Men allt kan ju inte ligga på den enskilda konsumenten. Även våra politiker måste fatta beslut som går miljöns väg. De mpsta fatta de där besluten som kanske ingen gillar, men som tar hänsyn till miljön. Ett sätt är att förbjuda långa transporter. Att förbjuda slösandet av energiresurser. Att tillverka plast och sedan slänga plasten i våra hav så att de djur som lever i haven dör.

Vi är alla beroende av varandra

Hela jorden och de djur som finns här, lever i symbios med varandra. Alla nu levande djur är beroende av att de andra djuren finns. Det är ett ekologiskt ekorrhjul där allt är beroende av varandra. Vi är beroende av ett fungerande liv i haven, på land och ett fungerande klimat och väder som både vattnar jorden men ger den torka som vi behöver, att jorden inte svämmar över av vatten, men som ger vatten i rätt tid. Därför behöver fler installera solpaneler på sina villatak. Här kan du läsa om hur du kan få tag i solpaneler i Stockholm.

Arbetssituationen för elektriker i Stockholm

28 nov 2018

I dagsläget finns det strax över 30 000 elektriker i landet som jobbar med installation och service, enligt Arbetsförmedlingen. Exakt hur många av dessa som arbetar i Stockholm framgår inte, men man kan däremot se att 98 % är män och att 2 % är kvinnor. Generellt är arbetssituationen för elektriker mycket god. Inte bara i Stockholm, utan i princip över hela landet. Det är liten konkurrens om jobben och arbetsgivare runt om i Sverige vittnar om att det kan vara svårt att hitta personal med rätt kompetens.

Enligt myndighetens Yrkeskompass är konkurrensen om jobben ”mycket liten” i samtliga av landets län, förutom Jämtland. Oavsett om du så bor i Tyresö, Kiruna, Malmö eller Göteborg bör du således inte ha några problem att hitta en anställning. Skillnad kan det vara om man är lärling – det finns inga siffror på detta hos Arbetsförmedlingen, men en del vittnar om att det är svårt att hitta lärlingsplatser. Myndighetens yrkesprognos gäller färdigutbildade elektriker.

I Stockholms län

När vi tittar lite närmare på Stockholms län ser vi att konkurrensen om jobben är mycket liten i samtliga kommuner förutom i Norrtälje. Tyresö, Järfälla, Nynäshamn, Vallentuna och Nacka är exempel på kommuner där det ska vara enkelt att hitta jobb om man har rätt kompetens.

När vi tittar på jobbmöjligheter överlag i Stockholm ser det gott ut. Under lång tid har det rått högkonjunktur, och även om den kanske har börjat vända vid det här slaget ser många arbetsgivare likväl positivt på framtiden. Huruvida det påverkar rekryteringsviljan vid en lågkonjunktur återstår att se. 

När det gäller elektriker spelar naturligtvis mer specifikt byggkonjunkturen en avgörande roll. Det har under många år varit en mycket hög byggtakt i Stockholm. Titta bara på enskilda kommuner som Tyresö till exempel – här pågår stora projekt som Wättinge och Norra Tyresö Centrum. Det här är nya stadsdelar som, tillsammans med många andra byggprojekt, kommer skapa tusentals bostäder.

Stor efterfrågan på hantverkare 

Detta får givetvis ringar på vattnet, inte minst för yrkesgrupper som till exempel elektriker och VVS-montörer. Det har visserligen tidigt varit en hög efterfrågan på dessa grupper, men i takt med att man började bygga mer och mer har efterfrågan säkerligen ökat ytterligare. Trots det är dessa yrkesgrupper givetvis inte enbart beroende av byggtakten. El- och rörtjänster är något som i princip alltid kommer behövas. Åtminstone är det otänkbart idag att inte ha dessa yrkesgrupper, och man lär behöva gå långt, långt in i framtiden för att komma till en punkt där merparten av dessa jobb kan automatiseras på ett eller annat sätt. Snarare brukar man tala om en del andra yrkesgrupper som kan förlora sina jobb till AI inom en överskådlig framtid. Hit hör till exempel chaufförer av olika slag. Huruvida det faktiskt blir så eller inte, får framtiden utvisa.

Egenskaper bör du ha om du vill jobba som elektriker

  • God fysik, då jobbet stundtals kan vara tungt.
  • Känsla för service.
  • Duktiga på att lösa problem och att arbeta självgående.
  • Bra säkerhetstänk. 

Läs mer en elektriker som arbetar i Tyresö: http://www.elektrikertyresö.nu.

Så hittar du återförsäljare av Partex märkningssystem

14 nov 2018

Partex är en av världens mest kända företag inom märkningssystem går det att köpa deras produkter över stora delar av världen. Via hemsidan kan man läsa om deras produkter, tjänster och företaget överlag. Men här går det även att hitta återförsäljare av Partex märkningssystem. Detta via en smidig karttjänst. 

Hitta din återförsäljare

Om du söker efter återförsäljare av Partex produkter går du in på företagets hemsida och klickar sedan i menyn på ”Återförsäljare”. I detta läge visas en världskarta. 

Världsdel

Välj nu i vilken världsdel du vill hitta återförsäljaren. I detta exempel klickar vi på Europa. Samtliga länder i Europa där Partex har återförsäljare visas nu en alfabetisk lista. I detta fall är det Azerbadjan först och Ukraina först. 

Land

Vi klickar in oss på Sweden och får därmed fram de stora återförsäljarna i Sverige. I oktober 2018 var det fyra företag som hade avtal med Partex och som därmed fick sälja deras produkter vidare i grossistled eller till slutkund. 

Det kan jämföras mot Tyskland där det vid samma tidpunkt enbart fanns en återförsäljare. Det behöver alltså inte betyda att ett större land har flera återförsäljare. 

Kontakt

Varje återförsäljare presenteras med företagsnamn, adress, telefonnummer och mailadress. Ofta finns även en hemsida där ytterligare information kan hittas kring företaget och dess verksamhet. 

Flest i Europa

Även om Partex finns över hela världen så ligger den största marknaden i Europa. Huvudkontoret finns i Sverige i Gullspång. Detta på precis samma plats som när Partex en gång grundades år 1948. 

I Europa finns Partex representerat i 34 länder vilket kan ställas mot Asien där de finns i 21 länder. Självklart speglar detta att företaget minst sagt är internationellt men det visar även på deras övervikt mot den europeiska marknaden. 

Verksamhet

Partex har haft samma affärsidé under företagets hela historia. Det handlar om att skapa, utveckla och förbättra olika slags märksystem. Det är märkssystem som är tillverkade för att skapa enkel märkning av kablar, ledningar m.m. 

Utöver märkning har företaget även tillverkning av spiralslangar samt tillbehör till formsprutar. Men även om de har denna tillverkning är det just märksystem som Partex blivit känd för och som framförallt förknippas med detta varumärke. I många delar av världen är Partex synonymt med märkning och man ibland nämns deras modeller snarare som standard än som exempel på produkt på marknaden. 

Nytt elsystem kan spara pengar

9 okt 2018

Att bo i ett äldre hus innebär ofta att man tvingas betala högre, årliga kostnader. Det är sämre isolering, fönstren är ofta otäta, uppvärmningen kan ske genom oljepannor och taket kan lämna mer att önska gällande täthet. Det är något som man får på köpet och det är också saker som man kan påverka genom att byta ut till mer moderna lösningar. Har du ett hus i exempelvis Västerås så kan du genom att byta till exempelvis bergvärme komma att spara upp till 80% i rena energikostnader jämfört med den oljepanna du har idag.

Detsamma kan sägas om du skulle byta till energifönster av plast; även där kan du spara åtskilliga kronor genom att minska energiförlusterna varje år. Du tar en kostnad som därefter börjar betala av sig från dag ett. Gemensamt för allt detta är att du kan byta dem lite pö om pö; det finns ingen risk i att låta saker vara – mer än att det kostar pengar.

Är ditt elsystem farligt?

En risk finns det däremot om det handlar om ett äldre elsystem då ett sådant kan komma att skapa en brand. Många äldre hus har omoderna elsystem som de facto kan vara så pass gamla att de utgör en viss fara. Det är en sak att ta i beaktning, en annan är att de ofta kostar mycket pengar och att man kan spara mycket genom att byta ut ett gammalt elsystem mot ett modernt sådant. Något som dock alltid - och utan undantag - ska göras av en behörig elektriker.

Moderna elsystem är väldigt kostnadseffektiva. Bara under de senaste fem-sex åren har väldigt mycket hänt; ett system som byttes för tio år sedan är idag att anse som direkt omodernt och kostsamt. Då kan man tänka sig hur mycket ett system som har 20-30 år på nacken kostar dig som villaägare i Västerås.

Ett snabbt samtal till en elektriker och en besiktning av ditt nuvarande elsystem kan spara in mycket pengar och – kanske framförallt – göra ditt hus säkrare.

Anlita en elektriker för moderna lösningar

Idag använder vi fler maskiner och elektriska apparater. En familj med barn i Västerås gör idag av med mer el än vad en familj av motsvarande storlek gjorde för femton år sedan. Dessutom har kraven kommit att öka.

Vi har ett större behov av exempelvis vägguttag då alla ska ladda sina mobiler, surfplattor och datorer – något som skapar konflikter och onödiga bråk. Ta bara köket där vi förr kanske hade en kaffebryggare och en brödrost. Idag har vi allt ifrån mixers, espressomaskiner, ismaskiner, lampor, mobiler, datorer och andra saker som behöver ström.

För många saker – för få uttag. En elektriker kan ordna detta på ett smidigt och billigt sätt. Det är något som dessutom går in under rot-avdraget och det innebär att du – med ett tak på 50.000 kronor/år – kan dra av 30% av den totala arbetskostnaden för den elektriker du anlitar. Ett säkert sätt att undvika onödiga bråk om vem av er som ska ladda sin telefon härnäst. Här kan du läsa mer om hur du får tag i en elektriker i Västerås.

FTX-ventiler det bästa för inomhusluften

28 aug 2018

Den som oroar sig över skenande utgifter för sin uppvärmning av sitt hus bör tänka på just de installationer som släpper ut mest av inomhusvärmen. Analyserar man var i huset som inomhusluften sipprar ut som mest, ser man att det är genom ventilerna; 30 procent. Genom fönster och dörrar; 25 procent och resten genom väggar, tak, och golv. Om man nu ser att det är genom ventilerna som den mesta inomhusvärmen sipprar ut, bör man skaffa sig ventiler som inte släpper ut så mycket av inomhusvärmen.

Så fungerar FTX-ventiler

Här måste vi rekommendera FTX-ventiler, som är de slags ventiler som ser till att värmen inte sipprar ut. FTX är en förkortning för ventiler som har från- och ett tilluftssytem med en värmeväxlare. Kort och förenklat förklarat fungerar ventilerna så att luften sugs ut ur huset, syrerik luft sugs in utifrån men värms av ventilens värmeväxlare. På så sätt ser ventilerna till att värmen behålls inomhus. Luften som sugt in, värms till mellan 17-20 grader. Vanliga ventiler ser visserligen till att luften sugs ut och ny luft sugs in, men då är det samma temperatur på luften som sugs in, som den temperatur som finns utomhus. 

Sänk kostnaderna för uppvärmning

Vill man sänka elkostnaderna eller uppvärmningskostnaderna är ett byte till FTX-ventiler att rekommendera. Om möjligt och om kostnaderna för uppvärmningen är alltför hög, kan man både byta fönster till särskilda energifönster som isolerar huset och ser till att värmen inte sipprar ut.Då har man sett till att möjligheterna att sänka kostnaderna har ökat rejält.

Anlita erfaret företag för byte av ventiler

Bor man i Stockholm kan man be ett särskilt ventilationsföretag komma och byta ut sina ventiler. Det spelar ingen roll om man bor i en BRF, eller har en friliggande villa. Med tanke på den sommar som har pågått är det allt viktigare att ha väl isolerade hus och ordentliga ventiler som kan se till att luften inne och ute blir effektiv. Man kommer att behöva hus och hem som kan skydda mot den mycket varma solen. Har miljöforskarna rätt i sina framtidsprognoser, kommer vi att se fler heta somrar framför oss.

Ventilationsföretag i Stockholm

Bor man i Stockholm, som ju har den största befolkningsmängden, finns det fler än 500 ventilationsföretag att välja mellan. Vill man installera effektiva ventiler bör man anlita ett företag som kan detta med FTX-ventiler, som kan göra kontroller så att de är effektiva och uppfyller sin funktion. Läs mer om ett sådant företag som arbetar med ventilationer i Stockholm på: http://www.ventilationstockholm.nu.

 

Ladda-hemma-stödet halverar kostnaden för laddboxar

30 jul 2018

I Stockholm fanns det år 2018 ungefär 700 offentliga laddstolpar. Långt från de ca 15 000 stolpar som förväntas behövas om man ska kunna erbjuda laddning till alla fordon inom transportsektorn år 2030 (vilket man har som mål). Även om man kan använda offentliga stolpar så väljer de flesta privatpersoner att ha en egen laddbox. Därmed kan man ladda hemma under natten och övrig tid bilen inte behöver rulla. Med Ladda-hemma-stödet blir priset inte heller speciellt högt. 

Naturvårdsverket ger bidrag

För att främja utvecklingen av elfordon har Naturvårdsverket valt att ge bidrag till alla som köper en laddbox. Bidraget kan man söka genom att fylla i ett formulär som finns på Naturvårdsverkets hemsida. Ansökningen sker helt digitalt. 

Bidraget gäller från och med årsskiftet 2017/2018 och gäller för 50 procent av materialkostnaden samt installationskostnaden. Detta upp till maximalt 10.000 kronor. Med tanke på att flera laddboxar kostar 5.000-8.000 kr inklusive installation klarar man sig oftast med taket på bidraget. 

Till skillnad mot många andra bidrag är detta knutet till fastighet. Det går alltså inte att få ett bidrag per person så som sker med RUT och ROT. Den som söker bidraget måste även vara den person äger fastigheten alternativt har nyttjanderätten. Däremot måste man inte ha något elfordon för att få bidrag. Bidraget är kopplat till boxen, inte till fordonet. 

Bidraget går att söka mellan 2018-2020 och förväntas kosta staten 90 miljoner. Det är regeringen som tagit beslut om bidraget och sedan gett uppdraget till Naturvårdsverket. Denna myndighet har alltså inte befogenhet att förlänga bidragstiden eller liknande. Mer information om avdrag för laddbox går att finna på Naturvårdsverkets hemsida. 

Enbart köp från företag

Med allt fler elbilar och tillbehör till dessa skapas även en andrahandsmarknad. Det gör att man kan köpa laddboxar från exempelvis Blocket. Om så sker bör man vara noga att säljaren är företag och att avdrag går att ske. Sker köp av en privatperson finns inte bidragsmöjligheten vilket gör att priset kan bli betydligt högre. 

I Stockholm säljs laddboxar både av elbolag och företag som riktar in sig på laddstationer, laddstolpar och laddboxar.  Här kan man både köpa boxarna samt få information om hur de bäst används. 

Ekonomiskt fördelaktigt?

Ser man enbart till driftskostnaden är det mycket ekonomiskt att ha elbil. I ett exempel från en laddstation i Stockholm räknade man på ett pris på 1kr per kWh. Med detta pris skulle det kosta ca 2kr per mil att ha elbil. Det kan ställas mot en bensinbil med bensinpris på 15 kr/litern. Även om den skulle vara väldigt bensinsnål och enbart dra 0,5 liter per mil så skulle kostnaden bli 7,5 kr per mil. 

Läs mer om laddstationer, laddstolpar och installationer av laddboxar i Stockholm för elbilar på:  annos.se.

Installera energibesparande inredning i badrum

26 jul 2018

Vi ska ju alla bli mer miljömedvetna och göra sådana val när det kommer till i princip allt. Om inte annat har den senaste sommaren påmint oss om det. Det sägs att värmen är här för att stanna, och att jordens medeltemperatur kommer att öka med 3 grader. Vi borde alla välja bättre produkter som sänker energiåtgången. Miljörörelsen har länge velat få oss att välja mer energibesparande produkter. Om inte annat leder till lägre elkostnader och kostnader för värme och vatten för den egna delen, och det är väl bra eller hur? Så vilka produkter bör man välja och vad finns det på marknaden? Här listar vi några bra och energibesparande produkter som man kan välja i badrummet.

Snålspolande toalett och blandare

När man tänker på energibesparingar tänker man mest på vattenbesparande inredning i badrum. Det är viktigt. Vi slösar alltför mycket vatten när vi spolar i toaletten och spolar i handfat. Då finns det toaletter som använder mindre mängd vatten och blandare som fördelar vattnet bättre vilket leder till att man inte behöver lika mycket vatten när man spolar det.

Duschmunstycke som använder mindre mängd vatten

Även i duschen kan man gott och väl använda mindre mängd vatten. Var och en kan slösa mindre när de duschar. Det finns roliga timer som tål vatten och som man kan fästas på väggen, invid duschen. Då blir man påmind om att inte duscha för länge och i onödan.

Belysning där man befinner sig

Man kan välja belysning där man befinner sig i badrummet, i stället för att lysa upp hela badrummet. Till exempel kan man få belysning kring spegeln och som speglas i spegeln och ljuset därför dubbleras. Man kan även välja belysning i duschmunstycket, vilket gör att man få ljus precis där man befinner sig.

Välj bort torktumlare och torkskåp

Välj bort torktumlare och torkskåp, och välj att torka tvätten på annat sätt, på balkongen, eller utomhus i trädgården, på sedvanlig tvättlina. Tvätten luktar bättre och drar mindre el för att bli torr. Tvätt som snabbt måste torka, kan man faktiskt hänga på elementen, eller i sovrummet som oftast har torr luft.

Golvvärme bara när du är badrummet

Du kan välja golvvärme i badrummet endast på morgnar och kvällar. Då behöver du inte ha värme när ingen använder badrummet. På samma sätt kan du ha handdukstorkare med timer, eller låta badhanddukarna torka på annat sätt.

Pålitlig hantverkare för badrumrenovering

Anlita rätt hantverkare för din badrumsrenovering i Stockholm. Känner du inte till någon redan nu, kan du googla "renovera badrum Stockholm" så får du förslag på sådana hantverkare som utför badrumsrenoveringar i Stockholm. Bor du inte där, bör du skriva in en ort där du bor i sökfältet på Google. Lycka till.

Väderskydd förhindrar olyckor

29 jun 2018

Sverige har ett klimat som är allt annat än pålitligt. Det vet alla som någon gång planerat exempelvis en semester. Där samtliga prognoser pekar på strålande sol så kan allting plötsligt vända - på dagen för semesterns start så börjar regnet vräka ner och slutar heller inte att göra så förrän det är dags att gå tillbaka till jobbet igen. Maximal otur och värdelösa meteorologer? Kanske, men allra främst ett bevis på hur nyckfullt det nordiska klimatet är.

Det är inte enbart semestern som påverkas av detta. Värre är att många planerar sina renoveringar och byggnationer under sommaren och om det regnar då - ja, då blir man väldigt utsatt. Lösningen är att man hyr ett väderskydd och det är något som vi skulle säga är absolut nödvändighet.

Detta sett både till att ett planerat bygge kan fortlöpa enligt den tid man tänkt sig - ett väderskydd handlar om att man placerar ett större arbetstält över det man tänkt bygga och därmed gör sig oberoende av väder och vind. Man kan bygga - oavsett om det regnar, blåser eller snöar. Det är en fördel, en annan är att man skyddar både material och utrustning - något som ger längre livslängd till allt som man bygger.

En tredje fördel handlar om säkerhet. Många olyckor som sker skulle kunna förhindras genom att privatpersonen använde ett väderskydd. Här tänker vi primärt på halkolyckor och risken som finns med att lägga tak då det blåser; men vi tänker även på andra olyckor där yrkesmän kan komma till skada.

Elektricitet till ett Attefallshus säkras av ett väderskydd

En vanlig byggnation idag handlar om att resa ett Attefallshus. Detta av förklarliga skäl: ett Attefallshus får byggas med en area på upp till 25 meter2 och vara fyra meter högt - från mark till taknock. Detta dessutom utan något bygglov inblandat. En tanke med denna byggnad är att den - fullt utrustad med el, vatten, avlopp, förvaring och möjligheter att sköta sig personliga hygien - ska kunna hyras ut.

El nämnde vi och ingenting signalerar väl behovet av ett väderskydd så mycket som om el ska dras utomhus. Elektricitet och vatten kan innebära en fara för livet. Det gör att om du vill dra el - något som måste göras av en behörig elektriker - till ditt Attefallshus så bör ett väderskydd finnas. Annars kan arbetet komma att sinkas. En elektriker tar det säkra före det osäkra.

Så, summa summarum: att betala en kostnad för hyra av ett väderskydd är väldigt blygsam sett till vilka fördelar det kan föra med sig. Mindre risk för olyckor, ett snabbare jobb - oavsett väderlek - och mindre oro kring huruvida följande dag ska bjuda på solsken eller regn. Visst, är det sol under hela ditt projekt så kommer du att ha betalat pengar lite i onödan. Men, å andra sidan - hur ofta är det sol flera dagar i sträck och är det inte ganska skönt att jobba i skugga också?

← Äldre inlägg