Använd värmen i luften med hjälp av en pump

Dra nytta av naturens energikällor för att skapa en miljövänlig och billig uppvärmning i din bostad. Med hjälp av exempelvis en luftvärmepump kan du sänka dina uppvärmningskostnader.

Runt omkring dig finns det en mängd värmekällor och energikällor som du kan dra nytta av. Om du har ett hus så kan du dra nytta av värmekällor som kommer från solen, vinden, luften, marken och berggrunden. Men vanligast av allt är nog luften och den luftvärmepump som går att installera. Det är en billig men bra värmekälla som du kan ha nytta av under hela året. Under vinterhalvåret kan du värma upp din bostad. Och under sommarhalvåret kan du använda den för nedkylning. Även om många brukar ha en annan värmekälla som en kamin, el eller olja som komplement.

Luftvärmepump som magi

En luftvärmepump behöver en liten mängd el för att kunna drivas. Men därefter är det enbart värmen i luften som återvinns och används för att värma upp ditt hem. Det som fascinerar många är att det kan vara ganska kallt ute, men att luftvärmepumpen ändå kan plocka ut värme ur luften och skicka in den för att värma upp i bostaden. Ett uppvärmningssätt som nästan verkar vara magi. Luftvärmepumpen är också mycket lätt att installera och har en del på utsidan och en del på insidan. Men för skönhetens skull så finns det en hel del skydd som du kan använda på utsidan för att inte enheten ska vara alltför störande.

29 Sep 2021