Fördelar med laddstation till företag

För en arbetsgivare finns det många fördelar med att låta installera laddstation på företag, såsom minskat klimattryck och en bra service till personalen.

Utvecklingen vad gäller övergång till bättre och mer miljöanpassade drivmedel går fort nu. Försäljningen av eldrivna fordon ökar stadigt och kurvan går brant uppåt. Inte underligt, i och för sig, med tanke på den ganska bistra verklighet vi lever i. Nu krävs att samhället anpassar sig lika snabbt.

Med eldrivna fordon krävs helt andra strukturer och det är något som alla behöver ta till sig. En laddstation var en ren sällsynthet för bara några år sedan. Idag finns de överallt. Givetvis - utan dem fungerar inte mångas bilar. Det är något man som arbetsgivare behöver ta till sig. Att agera och anpassa är självklart och nödvändigt.

Installera laddstation åt företag

Att låta installera laddstation vid företaget ger många fördelar. Både anställda och kunder kan använda stationen eller stationerna. Om företaget använder tjänstebilar kan ni hädanefter utan vidare funderingar köpa in elektriska sådana. Det finns dessutom bidrag att få vid installation genom det så kallade Klimatklivet. Det finns inget att ogilla.

Effekt, anslutning och sladdar kan vara saker man funderar över inför en installation av laddstation. Därför är det en god idé att ta kontakt med ett seriöst företag inom branschen. Tillsammans ser ni över just ert företags behov och vilken lösning som skulle passa er bäst. När ni fått offert och tagit beslut finns givetvis garantier och möjlighet till serviceavtal. Det blir en vinst för både miljön och företaget.

20 Apr 2022