Varningsskyltar förhindrar olyckor

p>Det finns dolda faror överallt och för att förhindra att olyckor sker så använder man sig av skyltar som varnar och varslar om vad som gömmer sig vid ett specifikt område. Skyltar som räddar liv i många fall.

Leker vi med tanken på att du som fastighetsägare har en elledning som sitter relativt oskyddad längs en vägg på din fastighet i Stockholm och där någon plötsligt får för sig att börja dra i denna så kommer du att hållas som ansvarig för den olycka som, vi antar, kommer att ske. Skulle du haft skyltar - något som du måste ha - som varnade för elledningen i fråga så hade dels olyckan förhindrats och del skulle du inte hållas som ansvarig i efterhand.

Kort och gott: skyltar är ett sätt att kommunicera och det är ett ytterst effektiv sådant. Vi tänkte visa på några av de vanligaste sakerna som man i Stockholm - och övriga Sverige - varnar- och varslar för.

Lär dig vad alla skyltar betyder

Innan vi visar på de vanliga sakerna man varnar för genom att använda sig av skyltar så ska vi även säga att varningsskyltar normalt går utanpå reglerna som normalt gäller. Det är i Stockholm annars ganska svårt att få tillstånd för att sätta upp skyltar då det handlar om ett detaljplanelagt område och där det ofta krävs ett bygglov.

Det är bra. Alternativet hade varit att varenda företag, varenda café och varenda restaurang skulle använda fasader över hela Stockholm för att signalera sin närvaro samt ge beskrivningar om vart kunderna ska gå. Strikta regler för skyltar håller Stockholm renare och vackrare. Men, som sagt, vissa saker måste man varna för och här kommer, som utlovat, de vanliga farorna.

  • Risk för ras Denna typ av skylt brukar ställas på gatan under vintern. Den är gul - en färg som direkt drar till sig uppmärksamhet - och visar utförligt på vad för typ av risk som finns. Att den ställs på gatan har ett syfte: exempelvis en blind person ska kunna veta vad som gäller och vilken fara som kan hända.
  • Gasflaska: I fastigheter så finns det ofta skyltar som visar på om det finns gasflaskor som måste flyttas vid exempelvis en brand och i syfte att undvika en explosion. Ett påbud som främst vänder sig till utryckande brandmän.
  • Grunt vatten Stockholm är en inbjudande stad för ett litet dopp. Vatten finns överallt och tyvärr så sker det olyckor varje sommar. Någon person tar av sig sina kläder, springer mot ett vattendrag och dyker. Följderna kan bli fruktansvärda. Därför brukar man sätta upp skyltar som varnar om grunt vatten vid särskilt inbjudande platser runt om i Stockholm.

Lär om tillverkning av skyltar här.

5 Apr 2018