Solceller Göteborg - ett bra val?

Det senaste årets turbulens har fått många fastighets- och villaägare att tänka om. Elpriset har skapat en helt ny verklighet att förhålla sig till. En villaägare i Göteborg kunde för några år sedan komma undan med att ha ett hus med dålig isolering, med gamla fönster och med direktverkande el som uppvärmning. Idag är detta någonting som kostar extremt mycket pengar.

Man kan heller inte förlita sig på att staten ska komma med räddningsplankor. Elstödet ska inte ses som en långsiktig lösning. Man måste göra egna investeringar. Vilket leder oss till solceller i Göteborg. Är det en bra och säker investering att ta som villaägare?

Vi radar upp några viktiga punkter som kan ge en bättre bild av solceller i Göteborg och vad man ska tänka på om man vill investera i den lösningen:

Undersök innan

Man kan få solceller i Göteborg att fungera på de flesta villor och fastigheter - men det krävs också en rejäl undersökning innan där man dels tittar närmare på behov och dels också på de geografiska förutsättningarna. Optimalt är ett stort tak som ligger i söderläge. Mindre optimalt är ett tak som vetter åt norr och där exempelvis en skog skuggar. Vid det senare kan det vara svårt att få igång en tillräckligt bra produktion, men det är - som sagt - något man bör undersöka. Valet av företag blir jätteviktigt för detta!

Egen produktion av el

Den stora fördelen med solceller i Göteborg är att du producerar egen el och genom detta också blir mindre beroende av omvärlden. Många får dessutom ett överskott som man sälja vidare. Solceller i Göteborg blir, genom detta, en väldigt lönsam affär.

Takets skick

En viktig fråga som många glömmer är att taket kommer att utsättas för en ny påfrestning i form av vikten från solpaneler. Klarar ditt hus detta? I vissa fall kan man vänta och passa på att byta tak och montera solceller på samma gång.

10 Jul 2023