Målning och el

Ibland måste man tänka på elen när man ska måla om i ett rum. Många nöjer sig vid målning med att tejpa strömbrytare och eluttag och måla runt, men vill man ha ett så bra resultat som möjligt vid målning och tapetsering bör man avlägsna kåporna och måla innanför. Innan man gör detta måste man alltid tänka på att bryta strömmen först.

Målar du om i exempelvis ett garage eller källare kan det hända att elledningarna går synligt i taket, ofta flera bredvid varandra. Då kan ett bra tips vara att ”samla ihop” ledningarna med en övermålningsbar latexfog. På detta sätt minskar man risken att kablarna blir ännu synligare efter en målning.

Dra el själv

Om du är missnöjd med hur elledningarna är dragna i ett rum, tillexempel om de går synliga i taket, får du aldrig göra något åt det själv. En elektriker måstre anlita som kan dra kablarna i väggen. Detta bör så klart göras innan en eventuell målning, eftersom avlägsnandet av kablarna kommer att innebära en hel del spackling.

Bryt strömmen

Du måste alltid bryta strömmen innan du avlägsnar strömbrytare, eluttag och armaturer. Får du problem med ljuset kan du alltid dra en lampa från något annat rum i lägenheten. Strömmen bryter du genom att dra ur smältsäkringen, ”proppen” för det berörda rummet vid elcentralen, vanligtvis belägen i hallen. På en del modernare elcentraler sitter i stället för smältproppar så kallade vippsäkringar, som vippas nedåt för att stänga av strömmen.

Innan du börjar arbeta måste du alltid testa spänningen med en spänningsmätare. Sådana finns att köpa på exempelvis ett byggvaruhus. Visar mätaren att uttaget eller strömbrytaren är spänningslös kan du utan risk avlägsna skyddshöljet och måla.

Foga med latexfog

Synliga ledningar i tak och på väggar kan bli ännu synligare efter en målning. Det är ofta svårt att komma åt mellan ledningar och resultatet kan bli skuggningar och ojämn färgpåläggning som verkligen inte ger ett snyggt slutresultat. Därför fogar professionella målare ofta in grupper av sladdar med latexfog, så att de blir till en enhet, och målar därefter.

En annan lösning kan vara att kapsla in sladdarna med en list i taket eller på väggen, som sedan målas. Både dessa lösningar är att föredra framför att måla ledningarna var för sig.

Anlita proffs

Är du osäker på hur du ska gå till väga kan du alltid konsultera en professionell målare i Stockholm och få råd. Du kan också vända dig till din färghandlare. Att anlita en målare för att ta sig an hela jobbet är antagligen också en god idé om du vill ha ett så bra resultat som möjligt. Då vet du att förarbetet blir så noggrant och proffsigt utfört som det bara är möjligt, vilket garanterat kommer att avspegla sig i slutresultatet.

20 Mar 2018