Hur hittar jag en elektriker i Uppsala?

Uppsala har ett stort utbud av olika affärer och har- trots sin realitivt korta distans till Stockholm – ett väldigt bra affärsklimat. Många branscher ser därför att man gärna har sin bas i just Uppsala medan man kanske ändå tar på sig jobb i de större städerna i närområdet, främst Stockholm.. Det här gör att exempelvis en elektriker i Uppsala har flera städer där han kan lämna offerter på jobb – detta ställt mot en elektriker i Stockholm som i de allra flesta fall enbart ser just den stad där de har sin bas som potentiell arbetsplats. Man kan alltså säga att en elektriker – eller någon annan typ av hantverkare – i Uppsala har skaffat sig ett litet försprång jämfört med sina konkurrenter.

Hur detta försprång ter sig är ganska lätt att förstå då denne elektriker ofta betalar betydligt mindre i hyra för sin lokal i Uppsala än vad det skulle kosta i exempelvis Stockholm och därför har han också råd att lägga sig lite lägre rent prismässigt och därför vara intressant för kunderna. Som sagt – avståndet till Stockholm är inte långt och den rena kostnaden för bensin blir därför inte heller påtaglig då denna elektriker – eller snickare – lämnar in sina offerter.

Hur påverkar då detta själva näringslivet i Uppsala? Ja, inte alls egentligen. En elektriker utför ju fortfarande de allra flesta av sina jobb i just Uppsala samtidigt som han bor kvar i staden och därmed gynnar handeln genom matinköp och annat. Det är därför Uppsala fortfarande blommar och lever upp – man har utnyttjat denna korta distans till Stockholm och gjort den till en fördel snarare än en nackdel. Här gäller det inte bara elektriker i Uppsala utan egentligen alla yrken där man ser pendlingen som en sak som kan vara positivt.

Hur mycket kostar en elektriker i Uppsala?

Man ska dock veta att en elektriker i Uppsala naturligtvis inte är gratis – taxan ligger ungefär på samma nivå som den gör i övriga Sveriges mindre städer. Man är alltså lite billigare än i Stockholm, Göteborg och Malmö men naturligtvis beror ju denna kostand även på vad för slags jobb som måste utföras också. Det finns ju större arbeten även i Uppsala där en elektriker helt enkelt måste ta mer betalt – men så är det ju egentligen i alla städer. Närheten till Stockholm gör dock att en elektrikers jobb i Uppsala kan bli lite säsongsbetonat och där man har flest jobb under vår och sommar – åtminstone då i själva staden, och vi bortser här från jobb i Stockholm.

Anledningen till detta är att många personer i Stockholm har sina sommarbostäder just i Uppsalatrakten och att man därför under just denna period måste ha mer hjälp av exempelvis elektriker, snickare och målare. Det behöver helt enkelt underhållas då dessa sommarhus ofta står tomma under vintern och här kan man alltså då se att en elektriker i Uppsala jobbar mycket på hemmaplan.

23 Jul 2017