FTX-ventiler det bästa för inomhusluften

Den som oroar sig över skenande utgifter för sin uppvärmning av sitt hus bör tänka på just de installationer som släpper ut mest av inomhusvärmen. Analyserar man var i huset som inomhusluften sipprar ut som mest, ser man att det är genom ventilerna; 30 procent. Genom fönster och dörrar; 25 procent och resten genom väggar, tak, och golv. Om man nu ser att det är genom ventilerna som den mesta inomhusvärmen sipprar ut, bör man skaffa sig ventiler som inte släpper ut så mycket av inomhusvärmen.

Så fungerar FTX-ventiler

Här måste vi rekommendera FTX-ventiler, som är de slags ventiler som ser till att värmen inte sipprar ut. FTX är en förkortning för ventiler som har från- och ett tilluftssytem med en värmeväxlare. Kort och förenklat förklarat fungerar ventilerna så att luften sugs ut ur huset, syrerik luft sugs in utifrån men värms av ventilens värmeväxlare. På så sätt ser ventilerna till att värmen behålls inomhus. Luften som sugt in, värms till mellan 17-20 grader. Vanliga ventiler ser visserligen till att luften sugs ut och ny luft sugs in, men då är det samma temperatur på luften som sugs in, som den temperatur som finns utomhus. 

Sänk kostnaderna för uppvärmning

Vill man sänka elkostnaderna eller uppvärmningskostnaderna är ett byte till FTX-ventiler att rekommendera. Om möjligt och om kostnaderna för uppvärmningen är alltför hög, kan man både byta fönster till särskilda energifönster som isolerar huset och ser till att värmen inte sipprar ut.Då har man sett till att möjligheterna att sänka kostnaderna har ökat rejält.

Anlita erfaret företag för byte av ventiler

Bor man i Stockholm kan man be ett särskilt ventilationsföretag komma och byta ut sina ventiler. Det spelar ingen roll om man bor i en BRF, eller har en friliggande villa. Med tanke på den sommar som har pågått är det allt viktigare att ha väl isolerade hus och ordentliga ventiler som kan se till att luften inne och ute blir effektiv. Man kommer att behöva hus och hem som kan skydda mot den mycket varma solen. Har miljöforskarna rätt i sina framtidsprognoser, kommer vi att se fler heta somrar framför oss.

Ventilationsföretag i Stockholm

Bor man i Stockholm, som ju har den största befolkningsmängden, finns det fler än 500 ventilationsföretag att välja mellan. Vill man installera effektiva ventiler bör man anlita ett företag som kan detta med FTX-ventiler, som kan göra kontroller så att de är effektiva och uppfyller sin funktion. Läs mer om ett sådant företag som arbetar med ventilationer i Stockholm på: http://www.ventilationstockholm.nu.

 

28 Aug 2018