Bästa elektrikern för jourjobb i Stockholm är….

Det ska direkt sägas att något tydligt svar på rubriken på denna artikel inte kommer att ges. Orsaken är helt enkelt att man inte kan tydligt säga vilket tjänsteföretag som är bäst. Detta eftersom kunderna kan prioritera olika faktorer i val av elektriker. Men samtidigt finns det några saker man kan titta på lite extra. Att ha journummer uppskrivet till en bra elektriker i Stockholm är något som starkt rekommenderas. Detsamma gäller nummer till andra hantverksyrken. När vattnet sprutar, elen har försvunnit eller dörren inte går att stänga – då är det bra nå dessa jourföretag snabbt.

En sak att titta på i val av elektriker är vad de menar med jour. Det finns ett flertal elektriker i Stockholm som skriver ut på sin hemsida att de har ”jour”. Men något tydligt begrepp är detta inte. Det syns bara man jämför några av dessa företag. Ett företag har jour på helger. Med andra ord att de åker ut på akutjobb på helger om så behövs. I annat fall går det inte att få hjälp av företaget på helger.

En av Stockholms större elektrikerfirmor har valt att ha jour dygnet runt vilket självklart är en betydligt större fördel. De skriver även på sin hemsida att ”vi är i regel på plats inom 1 timme”. Inget som de garantera alltså men ett tydligt mål som de oftast når upp till.

Sen finns det de nischade elektrikerna som specialiserat sig just på jourarbete. Överlag är de dyrare men samtidigt finns en stor fördel att ha kontrakt med ett sådant företag. Detta eftersom de lovar att vara på plats inom en timme, eller annan tidsbegränsning. De kan även ta ansvar för att bevaka olika system och får därmed automatiskt larm om dessa inte fungerar som de ska. Därmed kan man lämna över en del driftssäkerheten till företaget. Dessa specialföretag finns däremot nästan enbart i storstadsregionerna (Stockholm, Malmö, Göteborg). På mindre orter finns helt enkelt underlag för elektriker med enbart fokus på snabba och specialsydda tjänster.

En annan faktor att ta hänsyn till är var i staden som företaget är beläget. Vill man ha snabb service (det är ju det som jour handlar om) kan det vara en stor fördel att söka upp en elektriker som är belägen i den del av Stockholm som man själv bor i. Att ta sig genom hela Stockholm klockan 16 på en eftermiddag är knappast något som sker fort. Har du elektrikern på andra sidan stan så kan det alltså ta en bra stund innan de har kommit fram.

20 Jun 2016