Stort intresse för elbilar i Nacka

När Nacka kommelbil, elektrikerun hade ett seminarie kring hur man kan ladda sitt eget elfordon, i början av 2018, drog tillställningen fullt hus. Intresset var mycket stort från befolkningen i Nacka kring hur man ska kunna använda dessa starkt framväxande elfordon.

Eftersom både bostadsrättsföreningar och hyresvärdar i Nacka börjat få upp ögonen för elbilar och andra elfordon har många frågor dykt upp kring laddning av dessa. Vilka lagar gäller nationellt? Hur kan kommunen hjälpa till med växling till miljömässiga alternativ och vad får man själv installera? Måste man ha hjälp av en elektriker eller inte vid installation av laddstationer? Frågorna är många och en stor del av dessa kunde man få svar på under de seminarier som genomfördes.

Seminarier som genomförs av Energi- och Klimatrådgivningen och som finansierats av statliga Klimatklivet. Det är även från Klimatklivet som man kan ansöka om bidrag när en laddplats ska köpas in samt när en elektriker ska installera dessa.

Många besökte seminariet

Totalt var det ungefär 100 personer från Nacka som besökte Nordic Choice Hotell där informationen genomfördes. Av dessa var de flesta från bostadsrättsföreningar.

Tre ämnen togs upp vilka var ”Aktuella trender”, ”Steg för steg för att börja med elbil” samt ”Att söka investeringsstöd”.

Stort intresse från bostadsrättsföreningar

I samband med seminariet hade flera återförsäljare av laddstationer fått möjligheten att visa sina produkter. En av dessa försäljaren berättade för Nacka.se att efterfrågan är enorm. Detta med ungefär 20 förfrågningar från bostadsrättsföreningar varje dag.

Egen installation – Kräver certifierad elektriker

Nästan alla privatpersoner som planerade att köpa elbil var av åsikten att bilen måste kunna laddas vid hemmet eller ialalfall mycket nära hemmet. Det anses helt enkelt vara för krångligt att köra bilen till en ”mack” för att ladda den. Eftersom laddning eftersöks att utföras i hemmet har även en rad produkter tagits fram för detta ändamål.

Både bostadsrättsföreningar och hyresvärdar har utifrån detta försökt hitta passande lösningar. Hur ska man kunna möta upp behovet av laddstationer och hur många stationer behöver finnas? Ska alla få en egen laddstation? Är det ens möjligt beroende på elförsäljning och plats?

Ska en laddstation installeras vid småhus måste en certifierad elektriker utföra jobbet. De gör installation och kontroll av detta varpå bidrag kan sökas via Naturvårdsverket. Elektrikernacka.com är en behörig och kompetent firma som kan utföra denna typ av arbeten.

Svåra tolkningar i regelverket

När det kommer till samfälligheter blir det något mer komplicerat. Här är man styrd utifrån vad som anges i anläggningsbeslutet. Man får därmed inte tillhandahålla andra tjänster än vad som framgår där. Många har äldre beslut där självklart inte laddningsstationer nämns. Det har skapat en tolkningsfråga där vissa samfälligheter anser att laddstation kan installeras, av elektriker, medan andra anser att de inte kan ha detta utifrån gällande avtal.

12 Dec 2018