Säker el i badrummet för hela familjen

Den som ska dra el i hemmet bör vara både kunnig och klok. Alla som helst åtgärder där elektricitet är inblandad kräver försiktighet!

Enklare eljobb kan den boende göra själv med rätt kunskap, men i de flesta fall behövs en riktig elinstallatör. El i bad- och duschrum ska alltid installeras av en riktig elektriker. Du som privatperson har ansvar för att elen i ditt hem är installerad på ett korrekt sätt (elapparater ska också användas på ett riktigt sätt).

Du får aldrig göra några installationer på egen hand som privatperson i dusch- och badutrymmen, till exempel i samband med en badrumsrenovering. Det hänger ihop med att riskerna för olyckor med el i fuktiga och våta utrymmen är större än i andra utrymmen. För att undvika olyckor, särskilt de med dödlig utgång, är det alltså bara behöriga elektriker som får göra elinstallationer i den här typen av rum. De material som elektrikern använder ska också uppfylla speciella krav på säkerhet för att installationen ska anses som korrekt.

Jordfelsbrytare viktigt skydd

Förr var det helt förbjudet att ha vanliga eluttag på till exempel väggen i ett badrum eller i ett utrymme för dusch. I dag är det möjligt att sätta upp ett vanligt vägguttag för 230 volt förutsatt att uttaget är skyddsjordat och har skydd genom en så kallad jordfelsbrytare.

Uttaget får bara sättas upp på särskilda platser i ett duschrum eller badrum. Återigen måste det vara en behörig elektriker som installerar sådana uttag, en behörig elinstallatör vet förstås var i badrummet du har rätt att placera ut olika sorters uttag.

Dra aldrig in en skarvsladd i badrummet för att till exempel lyssna på radio eller ladda din mobiltelefon medan du duschar! Alla saker som behöver el måste vara anpassade för att klara av fukten i badrum och duschrum. En vanlig skarvsladd är inte det, och kan bidra till en olycka om du använder den.

Låt barnen vara med

Rakapparatens uttag ska användas till rakapparater och inget annat. Det finns ibland fler sorters uttag som bara är gjorda för ett specifikt ändamål, håll dig då till det och stoppa inte in vilken sladd som helst i den typen av uttag.

Du som har barn bör berätta för dem om det här så att de inte till exempel stoppar in laddaren till sin iPad eller mobil i rakapparatens uttag. Det är självklart viktigt att barn förstår att de inte kan ligga i badet och titta surfa på sin padda medan den laddas! Gå gärna igenom badrummets el med barnen och förklara vad som funkar var - och vad som inte funkar! Det är ett bra sätt att undvika olyckor.

Mydnigheten Elsäkerhetsverket har hand om säkerhetsfrågor på elområdet och på dess hemsida finns mer att läsa om el i hemmet för hela familjen.


Från den 1 juli 2017 ska Elsäkerhetsverket utöka sitt ansvarsområde och ha ett register över elinstallationsföretag och utöva tillsynsansvar över företag i branschen.

21 Sep 2016