Ladda-hemma-stödet halverar kostnaden för laddboxar

I Stockholm fanns det år 2018 ungefär 700 offentliga laddstolpar. Långt från de ca 15 000 stolpar som förväntas behövas om man ska kunna erbjuda laddning till alla fordon inom transportsektorn år 2030 (vilket man har som mål). Även om man kan använda offentliga stolpar så väljer de flesta privatpersoner att ha en egen laddbox. Därmed kan man ladda hemma under natten och övrig tid bilen inte behöver rulla. Med Ladda-hemma-stödet blir priset inte heller speciellt högt. 

Naturvårdsverket ger bidrag

För att främja utvecklingen av elfordon har Naturvårdsverket valt att ge bidrag till alla som köper en laddbox. Bidraget kan man söka genom att fylla i ett formulär som finns på Naturvårdsverkets hemsida. Ansökningen sker helt digitalt. 

Bidraget gäller från och med årsskiftet 2017/2018 och gäller för 50 procent av materialkostnaden samt installationskostnaden. Detta upp till maximalt 10.000 kronor. Med tanke på att flera laddboxar kostar 5.000-8.000 kr inklusive installation klarar man sig oftast med taket på bidraget. 

Till skillnad mot många andra bidrag är detta knutet till fastighet. Det går alltså inte att få ett bidrag per person så som sker med RUT och ROT. Den som söker bidraget måste även vara den person äger fastigheten alternativt har nyttjanderätten. Däremot måste man inte ha något elfordon för att få bidrag. Bidraget är kopplat till boxen, inte till fordonet. 

Bidraget går att söka mellan 2018-2020 och förväntas kosta staten 90 miljoner. Det är regeringen som tagit beslut om bidraget och sedan gett uppdraget till Naturvårdsverket. Denna myndighet har alltså inte befogenhet att förlänga bidragstiden eller liknande. Mer information om avdrag för laddbox går att finna på Naturvårdsverkets hemsida. 

Enbart köp från företag

Med allt fler elbilar och tillbehör till dessa skapas även en andrahandsmarknad. Det gör att man kan köpa laddboxar från exempelvis Blocket. Om så sker bör man vara noga att säljaren är företag och att avdrag går att ske. Sker köp av en privatperson finns inte bidragsmöjligheten vilket gör att priset kan bli betydligt högre. 

I Stockholm säljs laddboxar både av elbolag och företag som riktar in sig på laddstationer, laddstolpar och laddboxar.  Här kan man både köpa boxarna samt få information om hur de bäst används. 

Ekonomiskt fördelaktigt?

Ser man enbart till driftskostnaden är det mycket ekonomiskt att ha elbil. I ett exempel från en laddstation i Stockholm räknade man på ett pris på 1kr per kWh. Med detta pris skulle det kosta ca 2kr per mil att ha elbil. Det kan ställas mot en bensinbil med bensinpris på 15 kr/litern. Även om den skulle vara väldigt bensinsnål och enbart dra 0,5 liter per mil så skulle kostnaden bli 7,5 kr per mil. 

30 Jul 2018