Därför är solpaneler bra för dig

Alla som är villaägare borde absolut låta installera solpaneler på sitt villatak. Att inte se till att man blir en elproducent av en förnybar energikälla borde vara straffbart. Vår miljö håller på att förändras på ett högst påtagligt sätt. Vi ser större översvämningar, fler stormar, öken som brer ut sig. Vi ser större jordbävningar, och väldigt stora skogsbränder. Framför allt skogsbränder är mycket farliga då de hotar att sprida sig och förstöra skogarna på alla dessa håll i världen. De brandmän som arbetar med skogsbränderna berättar om att de inte har sett något liknande någonsin i sina loiv. År av torka har gjort att bränderna sprider sig på ett explosionsartat sätt.

Vi kommer att få förändrad matproduktion

Risken för torka kan göra att det blir nästintill omöjligt att kunna skörda någon mat. Det påverkar hela livsmedelsindustrin, vi som har producerat mat i överflöd – ska det överflödet nu upphöra för att vi människor har förstört den planet som vi bor på? Farhågorna är många, och alltfler inser att man behöver dra sitt strå till stacken för att vända på hela skutan. Så som människan hittills har levat, underminerar jordens resurser. Allt fler inser att vi måste leva på annat sätt. 

Vi måste använda förnybar energi

Att börja med att producera den el som vi behöver är ett sätt. Att endast använda oss av förnybar energi är rätt väg. Men allt kan ju inte ligga på den enskilda konsumenten. Även våra politiker måste fatta beslut som går miljöns väg. De mpsta fatta de där besluten som kanske ingen gillar, men som tar hänsyn till miljön. Ett sätt är att förbjuda långa transporter. Att förbjuda slösandet av energiresurser. Att tillverka plast och sedan slänga plasten i våra hav så att de djur som lever i haven dör.

Vi är alla beroende av varandra

Hela jorden och de djur som finns här, lever i symbios med varandra. Alla nu levande djur är beroende av att de andra djuren finns. Det är ett ekologiskt ekorrhjul där allt är beroende av varandra. Vi är beroende av ett fungerande liv i haven, på land och ett fungerande klimat och väder som både vattnar jorden men ger den torka som vi behöver, att jorden inte svämmar över av vatten, men som ger vatten i rätt tid. Därför behöver fler installera solpaneler på sina villatak. Här kan du läsa om hur du kan få tag i solpaneler i Stockholm.

9 Dec 2018