Bergvärme – för lägre kostnader och grönare energi

Att använda sig av bergvärme som energikälla är något som många husägare drömmer om. Det är bara att kolla på hur många som aktivt söker efter detta vid olika husvisningar och som i en större utsträckning väljer – och är beredda att betala mer för – hus som har bergvärme installerat snarare än hus som har någon annan energikälla. Ett klokt val, enligt oss.

Det finns nämligen väldigt många fördelar med just bergvärme och en av de absolut största – som gynnar oss alla – är att man får så kallad grön energi. Bergvärme är – här kommer vi att förenkla – nämligen energi från solen som lagrats i berggrunden och det innebär att man tar tillvara på resurser som redan finns. En väg som obönhörligt leder till en renare miljö som gynnar oss alla.

Många fördelar med bergvärme

Detta sett ur ett stort perspektiv; men ser man bergvärme på ett mer egoistisk sätt så finns det även där flertalet fördelar. Det vill säga; det finns trots allt en anledning till att så många aktivt söker efter just denna lösning och miljön å sido här; de flesta vill tjäna pengar och väljer därav det här alternativet. Hur kan man då spara pengar och vilka andra fördelar finns? Vi räknar upp dessa i form av punkter:

• Det ger bättre ekonomi. Genom att installera bergvärme så kan en familj* sänka sina energikostnader med upp till 80% årligen och dessutom så är detta konsekvent. Det vill säga, kostnaden kommer att ligga på ungefär samma nivå och det gör att man på ett lättare sätt kan planera sin ekonomi. Bäst effekt ger bergvärme om en familj förbrukar mycket värme.

• Liten plats och minimal åverkan. En bergvärmepump har storleken av ett kylskåp och den ska placeras i anslutning till det befintliga vattenburna värmesystemet. Borrningen efter bergvärme är även den fördelaktig då hålet endast mäter 15 cm i diameter och att det således inte krävs någon stor tomt för att installera energisystemet. Något som gör att det passar fler villa- och husägare. Med viss reservation dock: du måste dels ha förutsättningar på din tomt rent geologiskt och dels också ha plats för de maskiner som krävs för borrningen i fråga.

• Minimalt underhåll: köper man en bra värmepump så kan kan man räkna med att denna är i stort sett självgående och där inget underhåll egentligen krävs. Andra lösningar kräver ofta årligt underhåll och tekniskt kunnande; en bergvärmepump – förutsatt att man väljer en bra sådan – sköter sig själv. Med rätt installation så klart.

• Sommar/vinter. Då energiförbrukningen brukar vara lägre under sommaren så kan bergvärmepumpar idag spara på energi och istället för värme ge kyla under de varmaste dagarna. Du får således en jämn, behaglig temperatur inomhus under hela året.

Installationen en stor kostnad

Nackdelar? Som med allt så finns det även gällande bergvärme vissa nackdelar (annars skulle alla ha detta alternativ som energikälla). Vi tittar närmare på några av dessa:

•Hög installationskostnad. Enkelheten vid installation till trots (att det krävs liten yta och att det går relativt fort) så kostar det en hel del att borra. Någonstans mellan 80-150.000 kronor får man räkna med och allt beror på hur djupt man måste borra. Här ska man dock vara medveten om att denna höga kostnad hela tiden kan räknas mot det man sparar in i årliga, sänkta energikostnader. Men, visst är det en hög summa att betala. Det går att söka bidrag hos kommunen och rot-avdraget går att använda, det ska vi även tillägga gällande kostnaden.

•Hög volym. Bergvärmepumpar tenderar att låta ganska mycket – ett brummande, irriterande ljud – och det gör att många husägare avstår. Dagens pumpar låter dock mindre och rekommenderat är att man försöker hitta ett utrymme där ljudet dämpas; lämpligen i ett pannrum eller i källaren.

• Känslig för störningar. Att en bergvärmepump är underhållsfri (i stort sätt) gör inte att den inte kan utsättas för olika typer av störningar. Ett längre el-avbrott är ett typiskt exempel på en sådan störning; och det kräver ofta en mer ingående service då ett sådant inträffar. En elektriker krävs för denna service då tekniken i en bergvärmepump är väldigt avancerad.

10 Oct 2016