Att inte dra el själv

Har vi tappat respekten för elen? Det kan man fråga sig, med tanke på de olyckor som ändå sker i samband med felaktig hantering av el. För några år sedan, närmare bestämt 2016 gjorde Elsäkerhetsverket som visade att elolyckor och tillbud hade ökat ,ed 20 procent och man drog slutsatsen att elektrikerna har vissa brister i säkerheten kring elhanteringen:

– Framför allt handlar bristerna om att man inte rapporterar in olyckor och tillbud. Främst att det inte rapporteras skriftligt, men inte heller alltid muntligt till arbetsledaren, sade Lisa Rådman, vid Universitetssjukhuset i Örebro till tidningen Elinstallatören. Det var endast en fjärdedel av olyckorna som rapporteraades till arbetsledare eller arbetsgivare, och som lede till ett sjukhusbesök eller besök till akuten. 

Vad är det då som kan hända den som utsätts för elskador? Vill det sig illa så att man skadas ganska allvarligt av en elolycka kan de tunnaste nervtrådanra i det perifera nervsystemet skadas. Det kan leda till att man kan få svårt med finmotoriken i fingrarna. Faktum är att det är en del skador som man faktiskt kan råka ut för om man inte är försiktig.

Elstötar kan rubba hjärtat

Får man ritkigt kraftiga elstötar kan det faktikst rubba hjärtats regelbundnda slag. Det kan liknas vid de elstötar som man faktiskt anvädner inom sjukvården och som ger läkarna och sjukvårdspersonalen möjlighet att sätta igång hjärtat igen men med en mer regelbubnden hjärtrytm. Finns det då ingen läkare på plats om en person får just hjärtslagsrubbningar, kan man lida men av en sådan skada.

El kan ge brännskador

Man kan även få brännskador av el, men det brukar oftast ske när om man får stöm genom kroppen, med brännskador i kroppen som resultat. Andra som har fått mindre ström gneom kroppen har beskrivit det som om de har fått ett riktigt slag i magen. Det är alltså även så att utbildad personal kan råka ut för elolyckor, även om man tänker att de ska arbeta på säkra sätt som inte utsätter dem för elen skdaliga verkningar.

Man bör aldrig hantera el själv

Så även om utbildad personal kan råka ut för elolyckor, kan ju alla de som inte är utbildade inom el, råka ännu värre ut för elolyckor om man inte vet hur man bör göra. Av den anledningen bör man alltid rådfråga en utbildad elektriker så snart man ska göra något med elen själv. Och aldrig chansa för att man vet aldrig vad som kan råka hända. Och man bör aldrig ha livet eller kroppen som insats. Här kan du komma i kontakt med en lokal elektriker i Åkersberga, utanför Stockholm: https://www.elektrikeråkersberga.se.

12 Feb 2019