Arbetssituationen för elektriker i Stockholm

I dagsläget finns det strax över 30 000 elektriker i landet som jobbar med installation och service, enligt Arbetsförmedlingen. Exakt hur många av dessa som arbetar i Stockholm framgår inte, men man kan däremot se att 98 % är män och att 2 % är kvinnor. Generellt är arbetssituationen för elektriker mycket god. Inte bara i Stockholm, utan i princip över hela landet. Det är liten konkurrens om jobben och arbetsgivare runt om i Sverige vittnar om att det kan vara svårt att hitta personal med rätt kompetens.

Enligt myndighetens Yrkeskompass är konkurrensen om jobben ”mycket liten” i samtliga av landets län, förutom Jämtland. Oavsett om du så bor i Tyresö, Kiruna, Malmö eller Göteborg bör du således inte ha några problem att hitta en anställning. Skillnad kan det vara om man är lärling – det finns inga siffror på detta hos Arbetsförmedlingen, men en del vittnar om att det är svårt att hitta lärlingsplatser. Myndighetens yrkesprognos gäller färdigutbildade elektriker.

I Stockholms län

När vi tittar lite närmare på Stockholms län ser vi att konkurrensen om jobben är mycket liten i samtliga kommuner förutom i Norrtälje. Tyresö, Järfälla, Nynäshamn, Vallentuna och Nacka är exempel på kommuner där det ska vara enkelt att hitta jobb om man har rätt kompetens.

När vi tittar på jobbmöjligheter överlag i Stockholm ser det gott ut. Under lång tid har det rått högkonjunktur, och även om den kanske har börjat vända vid det här slaget ser många arbetsgivare likväl positivt på framtiden. Huruvida det påverkar rekryteringsviljan vid en lågkonjunktur återstår att se. 

När det gäller elektriker spelar naturligtvis mer specifikt byggkonjunkturen en avgörande roll. Det har under många år varit en mycket hög byggtakt i Stockholm. Titta bara på enskilda kommuner som Tyresö till exempel – här pågår stora projekt som Wättinge och Norra Tyresö Centrum. Det här är nya stadsdelar som, tillsammans med många andra byggprojekt, kommer skapa tusentals bostäder.

Stor efterfrågan på hantverkare 

Detta får givetvis ringar på vattnet, inte minst för yrkesgrupper som till exempel elektriker och VVS-montörer. Det har visserligen tidigt varit en hög efterfrågan på dessa grupper, men i takt med att man började bygga mer och mer har efterfrågan säkerligen ökat ytterligare. Trots det är dessa yrkesgrupper givetvis inte enbart beroende av byggtakten. El- och rörtjänster är något som i princip alltid kommer behövas. Åtminstone är det otänkbart idag att inte ha dessa yrkesgrupper, och man lär behöva gå långt, långt in i framtiden för att komma till en punkt där merparten av dessa jobb kan automatiseras på ett eller annat sätt. Snarare brukar man tala om en del andra yrkesgrupper som kan förlora sina jobb till AI inom en överskådlig framtid. Hit hör till exempel chaufförer av olika slag. Huruvida det faktiskt blir så eller inte, får framtiden utvisa.

Egenskaper bör du ha om du vill jobba som elektriker

  • God fysik, då jobbet stundtals kan vara tungt.
  • Känsla för service.
  • Duktiga på att lösa problem och att arbeta självgående.
  • Bra säkerhetstänk. 

Läs mer en elektriker som arbetar i Tyresö: http://www.elektrikertyresö.nu.

28 Nov 2018