Blogg

Så hittar du återförsäljare av Partex märkningssystem

14 nov 2018

Partex är en av världens mest kända företag inom märkningssystem går det att köpa deras produkter över stora delar av världen. Via hemsidan kan man läsa om deras produkter, tjänster och företaget överlag. Men här går det även att hitta återförsäljare av Partex märkningssystem. Detta via en smidig karttjänst. 

Hitta din återförsäljare

Om du söker efter återförsäljare av Partex produkter går du in på företagets hemsida och klickar sedan i menyn på ”Återförsäljare”. I detta läge visas en världskarta. 

Världsdel

Välj nu i vilken världsdel du vill hitta återförsäljaren. I detta exempel klickar vi på Europa. Samtliga länder i Europa där Partex har återförsäljare visas nu en alfabetisk lista. I detta fall är det Azerbadjan först och Ukraina först. 

Land

Vi klickar in oss på Sweden och får därmed fram de stora återförsäljarna i Sverige. I oktober 2018 var det fyra företag som hade avtal med Partex och som därmed fick sälja deras produkter vidare i grossistled eller till slutkund. 

Det kan jämföras mot Tyskland där det vid samma tidpunkt enbart fanns en återförsäljare. Det behöver alltså inte betyda att ett större land har flera återförsäljare. 

Kontakt

Varje återförsäljare presenteras med företagsnamn, adress, telefonnummer och mailadress. Ofta finns även en hemsida där ytterligare information kan hittas kring företaget och dess verksamhet. 

Flest i Europa

Även om Partex finns över hela världen så ligger den största marknaden i Europa. Huvudkontoret finns i Sverige i Gullspång. Detta på precis samma plats som när Partex en gång grundades år 1948. 

I Europa finns Partex representerat i 34 länder vilket kan ställas mot Asien där de finns i 21 länder. Självklart speglar detta att företaget minst sagt är internationellt men det visar även på deras övervikt mot den europeiska marknaden. 

Verksamhet

Partex har haft samma affärsidé under företagets hela historia. Det handlar om att skapa, utveckla och förbättra olika slags märksystem. Det är märkssystem som är tillverkade för att skapa enkel märkning av kablar, ledningar m.m. 

Utöver märkning har företaget även tillverkning av spiralslangar samt tillbehör till formsprutar. Men även om de har denna tillverkning är det just märksystem som Partex blivit känd för och som framförallt förknippas med detta varumärke. I många delar av världen är Partex synonymt med märkning och man ibland nämns deras modeller snarare som standard än som exempel på produkt på marknaden. 

Nytt elsystem kan spara pengar

9 okt 2018

Att bo i ett äldre hus innebär ofta att man tvingas betala högre, årliga kostnader. Det är sämre isolering, fönstren är ofta otäta, uppvärmningen kan ske genom oljepannor och taket kan lämna mer att önska gällande täthet. Det är något som man får på köpet och det är också saker som man kan påverka genom att byta ut till mer moderna lösningar. Har du ett hus i exempelvis Västerås så kan du genom att byta till exempelvis bergvärme komma att spara upp till 80% i rena energikostnader jämfört med den oljepanna du har idag.

Detsamma kan sägas om du skulle byta till energifönster av plast; även där kan du spara åtskilliga kronor genom att minska energiförlusterna varje år. Du tar en kostnad som därefter börjar betala av sig från dag ett. Gemensamt för allt detta är att du kan byta dem lite pö om pö; det finns ingen risk i att låta saker vara – mer än att det kostar pengar.

Är ditt elsystem farligt?

En risk finns det däremot om det handlar om ett äldre elsystem då ett sådant kan komma att skapa en brand. Många äldre hus har omoderna elsystem som de facto kan vara så pass gamla att de utgör en viss fara. Det är en sak att ta i beaktning, en annan är att de ofta kostar mycket pengar och att man kan spara mycket genom att byta ut ett gammalt elsystem mot ett modernt sådant. Något som dock alltid - och utan undantag - ska göras av en behörig elektriker.

Moderna elsystem är väldigt kostnadseffektiva. Bara under de senaste fem-sex åren har väldigt mycket hänt; ett system som byttes för tio år sedan är idag att anse som direkt omodernt och kostsamt. Då kan man tänka sig hur mycket ett system som har 20-30 år på nacken kostar dig som villaägare i Västerås.

Ett snabbt samtal till en elektriker och en besiktning av ditt nuvarande elsystem kan spara in mycket pengar och – kanske framförallt – göra ditt hus säkrare.

Anlita en elektriker för moderna lösningar

Idag använder vi fler maskiner och elektriska apparater. En familj med barn i Västerås gör idag av med mer el än vad en familj av motsvarande storlek gjorde för femton år sedan. Dessutom har kraven kommit att öka.

Vi har ett större behov av exempelvis vägguttag då alla ska ladda sina mobiler, surfplattor och datorer – något som skapar konflikter och onödiga bråk. Ta bara köket där vi förr kanske hade en kaffebryggare och en brödrost. Idag har vi allt ifrån mixers, espressomaskiner, ismaskiner, lampor, mobiler, datorer och andra saker som behöver ström.

För många saker – för få uttag. En elektriker kan ordna detta på ett smidigt och billigt sätt. Det är något som dessutom går in under rot-avdraget och det innebär att du – med ett tak på 50.000 kronor/år – kan dra av 30% av den totala arbetskostnaden för den elektriker du anlitar. Ett säkert sätt att undvika onödiga bråk om vem av er som ska ladda sin telefon härnäst. Här kan du läsa mer om hur du får tag i en elektriker i Västerås.

FTX-ventiler det bästa för inomhusluften

28 aug 2018

Den som oroar sig över skenande utgifter för sin uppvärmning av sitt hus bör tänka på just de installationer som släpper ut mest av inomhusvärmen. Analyserar man var i huset som inomhusluften sipprar ut som mest, ser man att det är genom ventilerna; 30 procent. Genom fönster och dörrar; 25 procent och resten genom väggar, tak, och golv. Om man nu ser att det är genom ventilerna som den mesta inomhusvärmen sipprar ut, bör man skaffa sig ventiler som inte släpper ut så mycket av inomhusvärmen.

Så fungerar FTX-ventiler

Här måste vi rekommendera FTX-ventiler, som är de slags ventiler som ser till att värmen inte sipprar ut. FTX är en förkortning för ventiler som har från- och ett tilluftssytem med en värmeväxlare. Kort och förenklat förklarat fungerar ventilerna så att luften sugs ut ur huset, syrerik luft sugs in utifrån men värms av ventilens värmeväxlare. På så sätt ser ventilerna till att värmen behålls inomhus. Luften som sugt in, värms till mellan 17-20 grader. Vanliga ventiler ser visserligen till att luften sugs ut och ny luft sugs in, men då är det samma temperatur på luften som sugs in, som den temperatur som finns utomhus. 

Sänk kostnaderna för uppvärmning

Vill man sänka elkostnaderna eller uppvärmningskostnaderna är ett byte till FTX-ventiler att rekommendera. Om möjligt och om kostnaderna för uppvärmningen är alltför hög, kan man både byta fönster till särskilda energifönster som isolerar huset och ser till att värmen inte sipprar ut.Då har man sett till att möjligheterna att sänka kostnaderna har ökat rejält.

Anlita erfaret företag för byte av ventiler

Bor man i Stockholm kan man be ett särskilt ventilationsföretag komma och byta ut sina ventiler. Det spelar ingen roll om man bor i en BRF, eller har en friliggande villa. Med tanke på den sommar som har pågått är det allt viktigare att ha väl isolerade hus och ordentliga ventiler som kan se till att luften inne och ute blir effektiv. Man kommer att behöva hus och hem som kan skydda mot den mycket varma solen. Har miljöforskarna rätt i sina framtidsprognoser, kommer vi att se fler heta somrar framför oss.

Ventilationsföretag i Stockholm

Bor man i Stockholm, som ju har den största befolkningsmängden, finns det fler än 500 ventilationsföretag att välja mellan. Vill man installera effektiva ventiler bör man anlita ett företag som kan detta med FTX-ventiler, som kan göra kontroller så att de är effektiva och uppfyller sin funktion. Läs mer om ett sådant företag som arbetar med ventilationer i Stockholm på: http://www.ventilationstockholm.nu.

 

Ladda-hemma-stödet halverar kostnaden för laddboxar

30 jul 2018

I Stockholm fanns det år 2018 ungefär 700 offentliga laddstolpar. Långt från de ca 15 000 stolpar som förväntas behövas om man ska kunna erbjuda laddning till alla fordon inom transportsektorn år 2030 (vilket man har som mål). Även om man kan använda offentliga stolpar så väljer de flesta privatpersoner att ha en egen laddbox. Därmed kan man ladda hemma under natten och övrig tid bilen inte behöver rulla. Med Ladda-hemma-stödet blir priset inte heller speciellt högt. 

Naturvårdsverket ger bidrag

För att främja utvecklingen av elfordon har Naturvårdsverket valt att ge bidrag till alla som köper en laddbox. Bidraget kan man söka genom att fylla i ett formulär som finns på Naturvårdsverkets hemsida. Ansökningen sker helt digitalt. 

Bidraget gäller från och med årsskiftet 2017/2018 och gäller för 50 procent av materialkostnaden samt installationskostnaden. Detta upp till maximalt 10.000 kronor. Med tanke på att flera laddboxar kostar 5.000-8.000 kr inklusive installation klarar man sig oftast med taket på bidraget. 

Till skillnad mot många andra bidrag är detta knutet till fastighet. Det går alltså inte att få ett bidrag per person så som sker med RUT och ROT. Den som söker bidraget måste även vara den person äger fastigheten alternativt har nyttjanderätten. Däremot måste man inte ha något elfordon för att få bidrag. Bidraget är kopplat till boxen, inte till fordonet. 

Bidraget går att söka mellan 2018-2020 och förväntas kosta staten 90 miljoner. Det är regeringen som tagit beslut om bidraget och sedan gett uppdraget till Naturvårdsverket. Denna myndighet har alltså inte befogenhet att förlänga bidragstiden eller liknande. Mer information om avdrag för laddbox går att finna på Naturvårdsverkets hemsida. 

Enbart köp från företag

Med allt fler elbilar och tillbehör till dessa skapas även en andrahandsmarknad. Det gör att man kan köpa laddboxar från exempelvis Blocket. Om så sker bör man vara noga att säljaren är företag och att avdrag går att ske. Sker köp av en privatperson finns inte bidragsmöjligheten vilket gör att priset kan bli betydligt högre. 

I Stockholm säljs laddboxar både av elbolag och företag som riktar in sig på laddstationer, laddstolpar och laddboxar.  Här kan man både köpa boxarna samt få information om hur de bäst används. 

Ekonomiskt fördelaktigt?

Ser man enbart till driftskostnaden är det mycket ekonomiskt att ha elbil. I ett exempel från en laddstation i Stockholm räknade man på ett pris på 1kr per kWh. Med detta pris skulle det kosta ca 2kr per mil att ha elbil. Det kan ställas mot en bensinbil med bensinpris på 15 kr/litern. Även om den skulle vara väldigt bensinsnål och enbart dra 0,5 liter per mil så skulle kostnaden bli 7,5 kr per mil. 

Läs mer om laddstationer, laddstolpar och installationer av laddboxar i Stockholm för elbilar på:  annos.se.

Installera energibesparande inredning i badrum

26 jul 2018

Vi ska ju alla bli mer miljömedvetna och göra sådana val när det kommer till i princip allt. Om inte annat har den senaste sommaren påmint oss om det. Det sägs att värmen är här för att stanna, och att jordens medeltemperatur kommer att öka med 3 grader. Vi borde alla välja bättre produkter som sänker energiåtgången. Miljörörelsen har länge velat få oss att välja mer energibesparande produkter. Om inte annat leder till lägre elkostnader och kostnader för värme och vatten för den egna delen, och det är väl bra eller hur? Så vilka produkter bör man välja och vad finns det på marknaden? Här listar vi några bra och energibesparande produkter som man kan välja i badrummet.

Snålspolande toalett och blandare

När man tänker på energibesparingar tänker man mest på vattenbesparande inredning i badrum. Det är viktigt. Vi slösar alltför mycket vatten när vi spolar i toaletten och spolar i handfat. Då finns det toaletter som använder mindre mängd vatten och blandare som fördelar vattnet bättre vilket leder till att man inte behöver lika mycket vatten när man spolar det.

Duschmunstycke som använder mindre mängd vatten

Även i duschen kan man gott och väl använda mindre mängd vatten. Var och en kan slösa mindre när de duschar. Det finns roliga timer som tål vatten och som man kan fästas på väggen, invid duschen. Då blir man påmind om att inte duscha för länge och i onödan.

Belysning där man befinner sig

Man kan välja belysning där man befinner sig i badrummet, i stället för att lysa upp hela badrummet. Till exempel kan man få belysning kring spegeln och som speglas i spegeln och ljuset därför dubbleras. Man kan även välja belysning i duschmunstycket, vilket gör att man få ljus precis där man befinner sig.

Välj bort torktumlare och torkskåp

Välj bort torktumlare och torkskåp, och välj att torka tvätten på annat sätt, på balkongen, eller utomhus i trädgården, på sedvanlig tvättlina. Tvätten luktar bättre och drar mindre el för att bli torr. Tvätt som snabbt måste torka, kan man faktiskt hänga på elementen, eller i sovrummet som oftast har torr luft.

Golvvärme bara när du är badrummet

Du kan välja golvvärme i badrummet endast på morgnar och kvällar. Då behöver du inte ha värme när ingen använder badrummet. På samma sätt kan du ha handdukstorkare med timer, eller låta badhanddukarna torka på annat sätt.

Pålitlig hantverkare för badrumrenovering

Anlita rätt hantverkare för din badrumsrenovering i Stockholm. Känner du inte till någon redan nu, kan du googla "renovera badrum Stockholm" så får du förslag på sådana hantverkare som utför badrumsrenoveringar i Stockholm. Bor du inte där, bör du skriva in en ort där du bor i sökfältet på Google. Lycka till.

Väderskydd förhindrar olyckor

29 jun 2018

Sverige har ett klimat som är allt annat än pålitligt. Det vet alla som någon gång planerat exempelvis en semester. Där samtliga prognoser pekar på strålande sol så kan allting plötsligt vända - på dagen för semesterns start så börjar regnet vräka ner och slutar heller inte att göra så förrän det är dags att gå tillbaka till jobbet igen. Maximal otur och värdelösa meteorologer? Kanske, men allra främst ett bevis på hur nyckfullt det nordiska klimatet är.

Det är inte enbart semestern som påverkas av detta. Värre är att många planerar sina renoveringar och byggnationer under sommaren och om det regnar då - ja, då blir man väldigt utsatt. Lösningen är att man hyr ett väderskydd och det är något som vi skulle säga är absolut nödvändighet.

Detta sett både till att ett planerat bygge kan fortlöpa enligt den tid man tänkt sig - ett väderskydd handlar om att man placerar ett större arbetstält över det man tänkt bygga och därmed gör sig oberoende av väder och vind. Man kan bygga - oavsett om det regnar, blåser eller snöar. Det är en fördel, en annan är att man skyddar både material och utrustning - något som ger längre livslängd till allt som man bygger.

En tredje fördel handlar om säkerhet. Många olyckor som sker skulle kunna förhindras genom att privatpersonen använde ett väderskydd. Här tänker vi primärt på halkolyckor och risken som finns med att lägga tak då det blåser; men vi tänker även på andra olyckor där yrkesmän kan komma till skada.

Elektricitet till ett Attefallshus säkras av ett väderskydd

En vanlig byggnation idag handlar om att resa ett Attefallshus. Detta av förklarliga skäl: ett Attefallshus får byggas med en area på upp till 25 meter2 och vara fyra meter högt - från mark till taknock. Detta dessutom utan något bygglov inblandat. En tanke med denna byggnad är att den - fullt utrustad med el, vatten, avlopp, förvaring och möjligheter att sköta sig personliga hygien - ska kunna hyras ut.

El nämnde vi och ingenting signalerar väl behovet av ett väderskydd så mycket som om el ska dras utomhus. Elektricitet och vatten kan innebära en fara för livet. Det gör att om du vill dra el - något som måste göras av en behörig elektriker - till ditt Attefallshus så bör ett väderskydd finnas. Annars kan arbetet komma att sinkas. En elektriker tar det säkra före det osäkra.

Så, summa summarum: att betala en kostnad för hyra av ett väderskydd är väldigt blygsam sett till vilka fördelar det kan föra med sig. Mindre risk för olyckor, ett snabbare jobb - oavsett väderlek - och mindre oro kring huruvida följande dag ska bjuda på solsken eller regn. Visst, är det sol under hela ditt projekt så kommer du att ha betalat pengar lite i onödan. Men, å andra sidan - hur ofta är det sol flera dagar i sträck och är det inte ganska skönt att jobba i skugga också?

Elbilen vinner mark över hela världen

29 maj 2018

Det är lätt att tro att elbilen är ett nytt påfund och att Elon Musk kommit ner till vår jord som en slags frälsare som ska få oss alla att köra hans Testa-bilar. Riktigt så är det inte. Faktum är att elbilen funnits i över 100 år och att den haft tider då populariteten ökat och då den nått bottennivåer. Det är också det som varit det problematiska. Att elbilen aldrig kunnat stanna på toppen beror till stort på att utvecklingen hela tiden stannat upp.

Under kristider - världskrig och då oljepriserna nått nya höjder - så har ingenjörer jobbat hårt med att utveckla elbilar. Så fort dessa konflikter löst sig - ja, då har vi återgått till fossila bränslen och där har också fokuset kommit att flyttas från el som drivmedel. Det är sorgligt att se så här i efterhand. I en perfekt värld så hade bensin och diesel redan varit utfasade och vi hade alla haft elbilar.

Det som nu driver på utvecklingen är inget krig, det är ingen svält utan det är hotet från en katastrof som struntar i pass och nationalitet: klimathotet. Agerar vi inte nu så kommer vi inte att ha någon värld kvar att lämna till kommande generationer. Således så får vi lyfta på hatten för herr Musk. Om inte annat för att han visar att det är möjligt att göra snygga, coola, snabba och långtgående elbilar. Det kommer att få de större biltillverkarna att tvingas agera.

Körkort för elbilar?

Troligt är att kommande generationer kommer att köra bilar som drivs av el. Det kommer dock inte att påverka körkortet och hur man tar detta. En elbil körs på samma sätt som en bil med diesel och bensin gör. Du kan alltså fortfarande anmäla sin son/dotter till en intensivkurs i Stockholm och låta dem ta sitt körkort på detta smidiga sätt.

En intensivkurs, ska vi tillägga, som handlar om att komprimera utbildningen och inom loppet av maximalt tretton dagar ha tillskansat sig de kunskaper - teoretiska och praktiska - för att klara av att ta körkort.

En intensivkurs passar de flesta och i synnerhet så ligger en sådan helt rätt i tiden. Vi har sällan tiden som krävs för att lägga på extremt många övningskörningstimmar, på tunga studier och med långa mellanrum mellan varje körtillfälle. En intensivkurs i Stockholm - eller var man nu än må bo - ger en chans att ta körkortet på kortast möjliga tid.

Ett bra val även för äldre personer som saknar körkort. Där är en intensivkurs ofta den enda lösningen. Detta med arbete, familj och annat i åtanke.

När ska du köpa en elbil?

I Sverige har regeringen satt som mål att de fossila bränslena ska vara utfasade 2030. Det är ett vågat mål, men det är definitivt inte omöjligt att uppnå. Det som krävs är en kombination av utvecklade elbilar som inte kostar så extremt mycket pengar. Statliga subventioner kan vara en lösning.

Troligt är dock att utvecklingen kommer att göra att fler elbilar tillverkas och att dessa - precis som med vanliga bilar - kommer att finnas i varierande prisklasser. Att alla inte har råd men en Tesla är förståeligt - men då Hyundai, Nissan och andra billigare biltillverkare kommer igång så kommer det att gå fort. Dessutom så kommer det att skapas en begagnad-marknad också. Det biten är lätt att glömma.

Var försiktig med elen i din kristallkrona

17 maj 2018

Om du har ärvt en gammal kristallkrona, eller kanske hittat en på någon loppis, ska du alltid vara försiktig innan du kopplar in den, och helst lämna in den till en elektriker för en besiktning innan du tar den i bruk. Gammal el beter sig inte alltid som förväntat och har någon ledning fått en skada kan det få allvarliga konsekvenser som kraftiga elstötar eller brandutveckling. För en gammal kristallkrona som ändå ska renoveras kan det vara en god idé att helt byta ut elen.

Risker med loppisfynd

Elsäkerhetsverket varnar för att köpa kristallkronor och annan gammal armatur på loppmarknader och köp- och säljsajter utan att kontrollera lamporna först. Enligt en undersökning de utfört är så många som 4 av 10 lampor man hittar begagnade felfungerande vad gäller elen och utgör en fara vid användning.

När du köper en kristallkrona eller annan typ av lampa är det därför för det första alltid viktigt att du kontrollerar sladdar och kontakter. Du kan inte alltid lita på försäljaren, men om denne garanterar att lampan är renoverad av en behörig elektriker kan du normalt känna dig trygg med köpet. Det är ju på andrahandsmarknaden man hittar de vackraste kristallkronorna, men se alltid till att du gör ett informerat köp. Är du osäker på om lampan är säker, fråga alltid en elektriker eller en expert på kristallkronor först.

Tillåtet men inte rekommenderat

Du får dra om elen i en kristallkrona själv, förutsatt att du är helt på det klara med vad du gör. Dock är det betydligt mer komplicerat att byta ut och reparera elen i en kristallkrona än på annan armatur. Det är till och med så att vissa lampreparatörer inte tar emot kristallkronor på grund av detta, utan hänvisar till experter på just kristallkronor.

Det finns tusentals olika typer av kristallkronor och det krävs en expert för att genomföra en renovering på bästa sätt. Vanligtvis när elen måste bytas ut får man plocka isär hela lampan och då är det bra att ha god kännedom om de olika typerna av kronor och deras speciella kännetecken. När man gör en helrenovering på en kristallkrona dokumenteras först hur den är sammansatt med hjälp av fotografier och anteckningar. Varje liten prisma får ett nummer och en plats i systemet. Därefter plockas kristallkronan isär fullständigt och varje del rengörs för sig. Trasiga delar byts ut mot antingen fullvärdiga ersättningar eller liknande komponenter. Därefter dras all el om, med nya säkra elledningar och jordad kontakt. Slutligen sätts lampan ihop igen utifrån dokumenteringen.

Stilsättare som smälter in

En fungerande kristallkrona är ett underbart tillskott till bostaden. De hundratals slipade glasfasetterna hjälper till att sprida ljuset på ett oöverträffat sätt och har man inte tidigare ägt en kristallkrona är det lätt att bli helt överväldigad. En kristallkrona i vardagsrummet följs ofta av fler inköp till övriga rum.

Bäst passar kristallkronor förstås i bostäder med högt i tak, men det finns även mindre varianter för lite mindre hus och lägenheter. En kristallkrona kan passa in i vilken typ av bostad som helst, villa, radhus eller lägenhet. Det som spelar roll är hur lampan harmonierar mot övrig inredning, och vilken personlig smak man har. Det finns en stor mängd olika typer av kristallkronor och det brukar vara relativt lätt att hitta en som passar för just den egna bostaden.

Anlita en elektriker

Dra aldrig om elen i en kristallkrona själv, om du inte vet precis hur du ska gå tillväga. Du kan skada både dig själv och kristallkronan allvarligt. Låt alltid en behörig elektriker dra om eller reparera elen, så kan du tryggt låta din nya kristallkrona skapa stämning i din bostad en lång tid framöver.

Läs mer om kristallkronor här.

Elarbeten på en tandläkarmottagning

27 apr 2018

Att driva eget är att själv kontrollera de egna ekonomin och där man är den som avgör hur mycket man vill arbeta, vilka personer man vill omge sig med samt i vilken riktning man vill styra sin verksamhet. Ett område där fler och fler privata satsningar och initiativ syns handlar om tandläkare.

1999 så skedde en avreglering och den innebar att man som tandläkare kunde öppna en egen mottagning och - i och med detta - också sätta egna priser för sina tjänster. Tjänster som i sin tur blivit fler och där ren specialistvård kommit att bli vanligare. Tidigare var man bunden av den bestämda taxan som Försäkringskassan satte; något som dels fick många att tappa sugen och som gjorde hela tandläkarbranschen baktung.

Den egna viljan och det egna initiativet har utvecklat hela branschen och det har varit till gagn för alla parter - den enskilde tandläkare som öppnat en mottagning i Stockholm och de kunder som besöker - och återkommer till honom. Det är klart att du ska öppna en egen mottagning om du har den utbildning som krävs för att kunna titulera dig tandläkare.

Inred och ta hjälp av yrkesmän

Vi ska här fokusera på andra saker än på själva tandläkaryrket. Vi ska istället titta närmare på hur din lokal kan vara avgörande i frågan om kunderna väljer dig eller någon annan tandläkare i Stockholm. Här är våra tankar:

  • Elektriker: Se först och främst till att din mottagning är säker. Låt en behörig elektriker sköta att installationer. Som tandläkare så kommer du hela tiden - varje dag - att använda elektriska instrument: finns det tillräckligt hög kapacitet eller behöver man uppgradera hela elsystemet? Börja med att utföra en elbesiktning. Här kan du även passa på att se över eluttagen i varje tänkt undersökningsrum. Troligt är att du behöver fler och på andra ställen än där de nuvarande sitter.
  • Vilken målgrupp? I Stockholm så finns det extrem konkurrens mellan olika tandläkare. En ide kan därför vara att rikta in sig på en specifik målgrupp och inreda för att tilltala denna. Ungdomar kanske vill ha ljust och fräscht, äldre kanske vill ha bekväma sittplatser medan föräldrar - och deras barn - vill ha en avdelning för lek i syfte att avdramatisera. Oavsett vilket - se till att en professionell inredare finns med dig och hittar den ack så viktiga röda linjen mellan alla detaljerna.
  • Funktionalitet Se till att det finns exempelvis ett isolerande innertak som tar bort allt oljud från undersökningsrummen. Wi-fi är något som dina kunder i stort sett kräver. Toaletter ska finnas - gärna med skötbord - och en väl fungerande ventilation är ett måste. Se till att ge dina kunder det där lilla extra. Här ska vi även slå ett slag för personalen du anställer. Fokusera på att erbjuda servicen in i minsta detalj. Ett litet glas vatten som erbjuds en väntande patient kan vara det som avgör om denne återkommer eller väljer en annan tandläkare för nästa undersökning.

Varningsskyltar förhindrar olyckor

5 apr 2018

p>Det finns dolda faror överallt och för att förhindra att olyckor sker så använder man sig av skyltar som varnar och varslar om vad som gömmer sig vid ett specifikt område. Skyltar som räddar liv i många fall.

Leker vi med tanken på att du som fastighetsägare har en elledning som sitter relativt oskyddad längs en vägg på din fastighet i Stockholm och där någon plötsligt får för sig att börja dra i denna så kommer du att hållas som ansvarig för den olycka som, vi antar, kommer att ske. Skulle du haft skyltar - något som du måste ha - som varnade för elledningen i fråga så hade dels olyckan förhindrats och del skulle du inte hållas som ansvarig i efterhand.

Kort och gott: skyltar är ett sätt att kommunicera och det är ett ytterst effektiv sådant. Vi tänkte visa på några av de vanligaste sakerna som man i Stockholm - och övriga Sverige - varnar- och varslar för.

Lär dig vad alla skyltar betyder

Innan vi visar på de vanliga sakerna man varnar för genom att använda sig av skyltar så ska vi även säga att varningsskyltar normalt går utanpå reglerna som normalt gäller. Det är i Stockholm annars ganska svårt att få tillstånd för att sätta upp skyltar då det handlar om ett detaljplanelagt område och där det ofta krävs ett bygglov.

Det är bra. Alternativet hade varit att varenda företag, varenda café och varenda restaurang skulle använda fasader över hela Stockholm för att signalera sin närvaro samt ge beskrivningar om vart kunderna ska gå. Strikta regler för skyltar håller Stockholm renare och vackrare. Men, som sagt, vissa saker måste man varna för och här kommer, som utlovat, de vanliga farorna.

  • Risk för ras Denna typ av skylt brukar ställas på gatan under vintern. Den är gul - en färg som direkt drar till sig uppmärksamhet - och visar utförligt på vad för typ av risk som finns. Att den ställs på gatan har ett syfte: exempelvis en blind person ska kunna veta vad som gäller och vilken fara som kan hända.
  • Gasflaska: I fastigheter så finns det ofta skyltar som visar på om det finns gasflaskor som måste flyttas vid exempelvis en brand och i syfte att undvika en explosion. Ett påbud som främst vänder sig till utryckande brandmän.
  • Grunt vatten Stockholm är en inbjudande stad för ett litet dopp. Vatten finns överallt och tyvärr så sker det olyckor varje sommar. Någon person tar av sig sina kläder, springer mot ett vattendrag och dyker. Följderna kan bli fruktansvärda. Därför brukar man sätta upp skyltar som varnar om grunt vatten vid särskilt inbjudande platser runt om i Stockholm.

Lär om tillverkning av skyltar här.

En motoroptimering ger bättre körglädje

23 mar 2018

Du som är född på 70- eller 80-talet minns säkerligen känslan av att fylla 15 år och då - lagligt - få börja köra en moped. En moped där högsta tillåtna hastigheten sattes till 30/kmh - men där förmodligen 80 procent av alla Sveriges mopeder hade en helt annan toppfart.

Den lagliga hastigheten sågs mest om lite av ett förslag och då det fanns möjligheter till högre fart så förvandlades lejonparten av alla tonårspojkar plötsligt till mekaniker. Man borrade i kolvar, man köpte trimset och man gav sig till och med in i dumdristiga projekt som att fila ekrarna - allt för att få den älskade mopeden att pressa ur sig lite högre fart. Livsfarligt, så här i efterhand och man får nog vara väldigt glad över att säkerheten har höjts och att kraven för att få köra moped har ökat betänkligt. Att man enbart behövde fylla femton år för att få ge sig ut i trafiken framstår i efterhand som lite väl blåögt.

Dock, väljer man att se saken ur ett annat perspektiv så skapade denna era förmodligen ganska många mekaniker, elektriker och hemmasnickrare också - att öva upp sin finmotorik på detta sätt, att våga göra någonting på egen hand och att lära sig hur en motor fungerar: det är kunskap som aldrig försvinner.

Går allt detta att överföra till dagens datum då du som lite äldre tänker tillbaka på den sorglösa tide i puberteten? Kanske sitter du där i din gamla Volvo och drömmer om att pressa upp denna i lite högre hastigheter samtidigt som du minns dina dagar som mekaniker? Det är möjligt att göra - och det är något som även är fördelaktigt för din bil. Dagens trim av fordon - bilar - skiljer sig ganska väsentligt från hur man hanterade en moped för att nå högre hastigheter.

Låt proffs sköta din motoroptimering

Först och främst så talar man om en motoroptimering och för det andra så handlar det inte om att lyfta på huven, ta fram verktygslådan och börja skruva. dagens bilar är utrustade - och drivs av - programvara; i det stora hela så handlar det om rullande datorer. Det gör att en motoroptimering sker genom en finjustering i själva programvaran.

Något som bör göras av de som klarar av det: skillnaden mellan att trimma en moped och att genomföra en motoroptimering i en bil är monumental. dels så har vi priset - hur mycket kostar det om du gör del? Dels så har vi det faktum att det handlar om ny teknik och att det krävs utbildning för att behärska detta.

Men, en motoroptimering är inte särskilt kostsam att göra, den tar inte lång tid - mellan en- och fyra timmar - och, framförallt: en sådan har väldigt många fördelar. Vi tänkte snabbt räkna upp några av dessa nedan:

Fördelar med en motoroptimering

Om vi först förklarar vad som är viktigast att tänka på gällande en motoroptimering så måste vi se till hur en biltillverkare tänker.

De har ofta en väldigt bred marginal gällande motorns “egentliga” prestanda och håller sig någonstans i mitten om man ser till effekten och kapaciteten då bilen hamnar i butik. Det innebär att det - i de flesta motorer - finns en “dold” prestanda och det är den man uppgraderar motorn till vid en motoroptimering.

Så länge man håller sig inom gränsvärdena som tillverkaren satt så tar motorn ingen skada. Däremot får du som bilägare väldigt mycket på köpet: Du får bland annat följande effekter:

  • Roligare att köra. Bilens acceleration ökar betänkligt. Det känns, helt enkelt, då du trycker på lite med din högerfot. Toppfarten ökar och du får en ökad flexibilitet även i sidled
  • Minskad bränsleåtgång. Eftersom motorns effekt ökar så sänks också bränsleförbrukningen - detta då färre komponenter är i arbete.
  • Ökad motorkraft. Mellan tummen och pekfingret så kan en motoroptimering öka kraften hos motorn med mellan 20- 50 %

Läs mer om motoroptimering här.

Målning och el

20 mar 2018

Ibland måste man tänka på elen när man ska måla om i ett rum. Många nöjer sig vid målning med att tejpa strömbrytare och eluttag och måla runt, men vill man ha ett så bra resultat som möjligt vid målning och tapetsering bör man avlägsna kåporna och måla innanför. Innan man gör detta måste man alltid tänka på att bryta strömmen först.

Målar du om i exempelvis ett garage eller källare kan det hända att elledningarna går synligt i taket, ofta flera bredvid varandra. Då kan ett bra tips vara att ”samla ihop” ledningarna med en övermålningsbar latexfog. På detta sätt minskar man risken att kablarna blir ännu synligare efter en målning.

Dra el själv

Om du är missnöjd med hur elledningarna är dragna i ett rum, tillexempel om de går synliga i taket, får du aldrig göra något åt det själv. En elektriker måstre anlita som kan dra kablarna i väggen. Detta bör så klart göras innan en eventuell målning, eftersom avlägsnandet av kablarna kommer att innebära en hel del spackling.

Bryt strömmen

Du måste alltid bryta strömmen innan du avlägsnar strömbrytare, eluttag och armaturer. Får du problem med ljuset kan du alltid dra en lampa från något annat rum i lägenheten. Strömmen bryter du genom att dra ur smältsäkringen, ”proppen” för det berörda rummet vid elcentralen, vanligtvis belägen i hallen. På en del modernare elcentraler sitter i stället för smältproppar så kallade vippsäkringar, som vippas nedåt för att stänga av strömmen.

Innan du börjar arbeta måste du alltid testa spänningen med en spänningsmätare. Sådana finns att köpa på exempelvis ett byggvaruhus. Visar mätaren att uttaget eller strömbrytaren är spänningslös kan du utan risk avlägsna skyddshöljet och måla.

Foga med latexfog

Synliga ledningar i tak och på väggar kan bli ännu synligare efter en målning. Det är ofta svårt att komma åt mellan ledningar och resultatet kan bli skuggningar och ojämn färgpåläggning som verkligen inte ger ett snyggt slutresultat. Därför fogar professionella målare ofta in grupper av sladdar med latexfog, så att de blir till en enhet, och målar därefter.

En annan lösning kan vara att kapsla in sladdarna med en list i taket eller på väggen, som sedan målas. Både dessa lösningar är att föredra framför att måla ledningarna var för sig.

Anlita proffs

Är du osäker på hur du ska gå till väga kan du alltid konsultera en professionell målare i Stockholm och få råd. Du kan också vända dig till din färghandlare. Att anlita en målare för att ta sig an hela jobbet är antagligen också en god idé om du vill ha ett så bra resultat som möjligt. Då vet du att förarbetet blir så noggrant och proffsigt utfört som det bara är möjligt, vilket garanterat kommer att avspegla sig i slutresultatet.

Solpaneler på taket – en lönsam investering

5 mar 2018

Allt fler väljer att installera solpaneler på taket och bli helt eller delvis självförsörjande på el. För att installera solpaneler behöver du inte bara anlita en elektriker utan vanligen också en takläggare. I Stockholm finns många takfirmor som erbjuder helhetslösningar för solpaneler och tar hand om hela processen från leverans till installerade paneler. Så här gör du för att bli självförsörjande på el.

Undersök marknaden

På branschorganisationen Svensk Solenergis hemsida kan du anmäla intresse för solpanel på taket och be om att bli kontaktad av något av de företag som är medlemmar i organisationen. Du blir då kontaktad av ett företag som erbjuder försäljning av solpaneler och se hur dina förutsättningar att få solpaneler på taket ser ut, samt få en offert.

Kontakta ett elbolag

Du kan också kontakta ditt elavtal och höra dig för om avtal för att sälja den el som du nite använder, din överskottsel. Elbolaget är skyldigt att köpa tillbaka överskottsel. Här kan det vara bra att jämföra några olika elbolag och höra hur villkoren ser ut och jämföra.

Bidrag och stöd

Glöm inte heller att du har rätt till ROT-avdrag för att dra av en del av arbetskostnaden för takläggaren och elektrikern. Detta  sköter hantverkarna och avdraget görs redan när du får sin slutfaktura på arbetet. Det finns även andra typer av bidrag du kan söka för att installera solpaneler på taket. Hör med takfirman så hjäper de dig.

Behövs bygglov, och blir det inte fult?

Många har reservationer inför det estetiska värdet av solpaneler, men faktum är att mycket har hänt sedan de första solpanelerna sattes upp på svenska tak. Idag finns ett stort antal modeller i olika färger att välja bland, och det går lätt att hitta en solpanel som inte förtar det estetiska värdet på ditt hus.

Dock måste du alltid undersöka om du behöver bygglov för solpaneler på taket. Det ser lite olika ut och varierar från fall till fall. I de flesta områden finns detaljplaner som styr vad som får och inte får göras med fasader, tak och trädgårdar och det kan vara så att bygglov inte medges för solpaneler. I så fall är det vanligtvis ingenting att göra om du inte vill försöka få till en ändring av reglerna, vilket kan kosta både tid och pengar. Är solel en viktig fråga för dig bör du kanske hellre söka dig till ett annat område där hållningen gentemot solpaneler är mer liberal.

Se det som en investering

Solpaneler på taket kan göra dig självförsörjande på el och under sommaren kan du till och med tjäna en del pengar på det. Det innebär en kostnad, som måste ses som en investering. För att få ett begrepp om vad du har att vänta dig rekommenderar vi att du kontaktar en bra och seriös takläggare i Stockholm och ber om tips och vägledning. Här finns ett företag vi kan rekommendera.

Att installera solpaneler på taket  är ett beslut som är lätt att ta, men det kräver en hel del research och initierade val om man vill få ut så mycket som möjligt av installationen. Det handlar bland annat om vilket område du bor i, hur stort tak du har och i vilket väderstreck taket ligger i. Alla dessa faktorer samverkar och utgör tillsammans de förutsättningar som är unika för just ditt tak. En bra takläggare hjälper dig att se till att du får de bästa takpanelerna för ditt tak och att de installeras på rätt sätt.

Vad kan du göra på egen hand?

7 jan 2018

Ska du renovera hemma? Det är ju så populärt att göra det på egen hand. Vi tittar på TV program som Ernst jul, Bygglov och Äntligen hemma och tänker att det där var ju inte så svårt. Det där kan jag göra själv. Har du inte gjort det själv, rekommenderas att inte försöka göra stora renoveringar själv, som till exempel att tapetsera på egen hand.

Ska du göra det första gången är det allra bästa, att du ber någon som är erfaren tapetserare att vara med dig första gången du ska göra det själv. För den som har tapetserat har säkert lärt sig att undvika misstag och kan tipsa dig om de vanligaste och hur du ska göra för att det ska bli så bra som möjligt. Inte helt oväntat blir det så mycket bättre när du låter en professionell snickare göra jobbet.

När ska du anlita en proffsig snickare?

1. När du ska renovera badrummet

Att renovera badrummet på egen hand är mycket, mycket vanskligt. Oavsett tydliga och praktiska anvisningar. Du måste ha rätt lutning på badrumsgolvet för att inte bygga in fukt och vattenskador. Det bör göras några gånger för att göra det rätt. Gör du det själv och inte är professionell, kan du gå miste om försäkringspengar ifall huset eller lägenheten drabbas av vatten- eller fuktskada.

2. När du ska renovera köket

Att riva ut ett helt kök och renovera det är ett stort arbete. Ska du göra det rekommenderas det att du låter en professionell snickare göra det åt dig, samt att en elektriker kommer och drar elen om det så behövs. 

3. När du ska göra en utbyggnad

Även här gäller att en professionell hantverkare tar hand om alla utbyggnader som kräver bygglov för att bästa utförande. Alla ingrepp som rör fasaden är mycket svårt för att inte säga omöjligt att göra om man inte vet vad man gör. Hur många instruktionsfilmer du än tittar på är det inte samma sak som att ha erfarenhet och kunskap för bästa utförande.

4. När du ska dra el

När det kommer till elektricitet gäller kravet att en professionell elektriker för alla fasta installationer, och om du vill ha golvvärme. Vill du byta jordade uttag till jordade, gäller även kravet på att ett proffs gör även det. Samma sak om du vill ah en kabel utomhus. Ska du göra någonting av det nämnda här, måste du anlita en professionell elektriker. Elektricitet är inte att leka med. Försök inte ens göra något av detta på egen hand.

Känn till det formella inför en badrumsrenovering

19 dec 2017

Det krävs ganska mycket arbete för att en badrumsrenovering ska bli ett lyckat projekt. Även om man planerar att anlita hantverkare för den största delen av arbetet, är det ändå viktigt att förvissa sig om att projektet går efter de regler som finns. Följer du inte detta finns både mindre och större konsekvenser att vänta sig. Anlita därför en professionell firma.

Dra inte el och rör själv

Att som lekman försöka sig på att dra el och rör själv är absolut inte att rekommendera. Det här är ett risktagande som kan få flera negativa påföljder. Om det till exempel sker ett fel med rör- eller elarbeten som inte är utförda av fackmän, kan det bli mycket svårt (om inte omöjligt) att få pengar från försäkringsbolaget. Det krävs riktig planering och ett korrekt utförande av hantverkare med behörighet för att det ska kunna försäkras, helt enkelt.

Dessutom är det förenat med livsfara att dra el själv om man inte har erfarenhet eller kunskaper. Med andra ord: se till att lägga ner tid på att hitta en hantverkare som kan göra ett kvalitetsjobb till ett pris du är nöjd med. Sök bara på till exempel ”badrumsrenovering Lidingö offerter” (om du bor i Lidingö, ersätt annars med din ort), eller liknande fraser, för att få fram relevanta träffar. Det behöver inte vara svårt att hitta en firma, men oavsett ska man inte ge sig på dylika arbeten själv utan behörighet.

Hitta en hantverkare som kan utfärda licens

En fördel är om du hittar en hantverkare som kan utfärda en licens på att din badrumsrenovering är utförd efter konstens alla regler. Det här kan vara mycket värt vid försäljning av huset, eller om det uppstår en skada. Dessa kan hittas relativt enkelt. Även här kan du använda sökmotorer på nätet till hjälp.

Följ Boverkets regler om du ska bygga

Det är Boverkets regler som gäller om du planerar att bygga. Ska du bygga ett separat hus från grunden krävs givetvis bygglov också. Tittar du på reglerna kring bygglov är det viktigt att du tittar på just din kommuns regler, eftersom det kan skilja sig åt ganska mycket. Är det till exempel i Lidingö du ska bygga är det viktigt att du kontaktar just Lidingö kommun. Stockholm, Järfälla och Nacka må visserligen ligga nära – men reglerna kan ändå skilja sig åt en del.

Andra som har koll på reglerna är Byggkeramikrådet och Svensk Våtrumskontroll. De här kan branschen och utfärdar dessutom olika intyg och dokument.

Lycka till med din badrumsrenovering!

← Äldre inlägg